frontimage

Welkom

Landwijzer is het gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen. Wie professioneel actief is, of wil worden,in de bio-sector, bieden we opleiding, vorming, cursussen en begeleiding.

In nauwe samenwerking met BioForum, de Vlaamse sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding, werken we tevens mee aan de verdere kennisontwikkeling voor actieve professionals in de bio-sector d.m.v. workshops, bio-kennisnetwerken, e.d.

We ondersteunen actief de ontwikkeling van biodynamische landbouw, natuurlijke imkerij, CSA-initiatieven (Community Shared Agriculture) en de toegang tot de landbouw voor jonge, nieuwe boeren.

Onze aanpak kenmerkt zich door een brede én diepgaande visie op biologische landbouw en een vernieuwende aanpak van volwassenenvorming. 


Algemeen Vormingscentrum

We zijn erkend als Algemeen Vormingscentrum voor de biologische landbouw door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen. De Landwijzer-opleidingen worden financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

De maatregel "steun voor opleiding in de landbouw" zet binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit "bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden" en heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van ecosystemen.

http://ec.europa.eu/agriculture/

Sensibilisering

Landwijzer is erkend als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw

vrn eu blauw slogan pdpo 400

Aanvullende gegevens