Doorschakelen naar Demeter

demeter tabIntroductiecursus Biodynamische landbouw voor boeren en tuinders die overwegen het Demeter
keurmerk voor biodynamische landbouw te gaan voeren. Kennis van Biodynamische landbouw is een
voorwaarde tot verkrijgen van een Demeter licentie.

De cursus wordt georganiseerd door Landwijzer en WerkendeWijs in samenwerking met Stichting
Demeter op twee inspirerende Demeter bedrijven in Vlaanderen, waarbij de biodynamische praktijk
op het bedrijf centraal staat in combinatie met theorie, oefening en discussie.

Aan het einde van de cursus heeft de cursist geleerd hoe de biodynamische landbouw is
georganiseerd, wat de leidende principes zijn, hoe deze principes in de praktijk werken, welke
filosofie aan de biodynamische landbouw ten grondslag ligt en wat de voorwaarden zijn voor het
Demeter keurmerk.

De cursus is verdeeld over 2 keer 2 dagen: 5 en 6 oktober + 16 en 17 november

Lees meer: Doorschakelen naar Demeter

OKT-DEC 2017 | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

insp1In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

Lees meer: OKT-DEC 2017 | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

NOV-FEBR | De BD-landbouwcursus lezen en toepassen

BDlandbouwcursusDe basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch. Deze winter willen de BD-vereniging, Kraaybeekerhof en Landwijzer de bron van inspiratie die de Landbouwcursus nog steeds is, opnieuw ontsluiten.

Met de acht voordrachten van “de landbouwcursus” reikte Rudolf Steiner de verontruste boeren van zijn tijd nieuwe inzichten aan. Hoe de boer zelf de beste onderzoeker van zijn bedrijf is, hoe de plantengroei beter begrepen kan worden door de hele kosmos erbij te betrekken, waarom de bemesting vooral om het verzorgen van het leven in de bodem gaat, en nog veel meer. 

Lees meer: NOV-FEBR | De BD-landbouwcursus lezen en toepassen