MAART - MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

insp1In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen. Er is telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.

insp2De cursus geeft een duidelijk beeld op de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. Dit onder deskundige begeleiding van de bezochte bedrijfsleiders en van de ervaren hoofddocenten van de Landwijzer-opleiding.

In het voorjaar van 2018 gaat de cursus door op:
VR 23/03 - VR 06/04 - VR 20/04 - VR 04/05 – VR 18/05 

Cursusbegeleider: Erik Krosenbrink, Landwijzer
Cursuskost: 385 euro
Schrijf je in voor de Inspiratiecursus Agro-Ecologie (via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), met vermelding van je contactgegevens.

"De cursus gaf me een zeer goede introductie tot de basisprincipes van de biologische landbouw. Ze was op een zeer professionele manier ingericht en de info werd diepgaand en wetenschappelijk onderbouwd aangebracht." -een deelnemer

Lees hier een verslag van de inspiratiecursus najaar 2017.

Programma najaar:

Dag 1 – Vr 23/03/2018 – 10-17u – (locatie volgt)

Thema: Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid
Topics: Kennismaking & Doelstelling cursus
Gelaagdheid in de bio-landbouw & Agro-ecologie
De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

 Dag 2 – Vr 06/04/2018 – 10-17u – (locatie volgt) 

Thema: Vruchtwisseling & Biodiversiteit
Topics: Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
Voorbeeld en resultaten
Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
Onkruidbeheersing
Het bedrijf als eco-systeem

 Dag 3 – Vr 20/04/2018 – 10-17u – (locatie volgt)

 Thema: Kringlopen in de biolandbouw
Topics: Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / dmv koppelbedrijven
Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
Stalsysteem / beweidingssysteem – uitloopbeheer
Gezondheidszorg

 Dag 4 – Vr 04/05/2018 – 10-17u - (locatie volgt)

Thema: Afzet en Klantrelaties
Topics: Voor welke markt produceer je?
Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
Verkoopssystemen / voor- en nadelen
Wat vraagt de handel?
Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

 Dag 5 – Vr 18/05/2018 – 10-17u – (locatie volgt) 

Thema: Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling
Topics: Praktijkonderzoek nationaal
Waar vind je kennis en informatie
Innovatie reststromen
Van weekmenu naar teeltplan
Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
Evaluatie

"De cursus was nog veel meer diepgaand en theoretisch onderbouwd dan ik had verwacht. Ik ben dus heel tevreden! Ik heb ook de praktische kant leren kennen aan de hand van de verhalen van de bioboeren zelf. Ik weet nu zeker dat ik wil werken in de bio-sector." - een deelnemer