Cursussen

Cursus Biologische Gewasbescherming

Cursus “Biologische Gewasbescherming”

Cursus geldig voor het behalen van de fytolicentie P2

Landwijzer organiseert in samenwerking met BioForum en de praktijkcentra een cursus “Biologische gewasbescherming”. Een boeiende opleiding, die grondig ingaat op alle aspecten van de biologische gewasbescherming, met inbegrip van preventie en functionele agro-biodiversiteit. Deze cursus beantwoordt aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding, en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de licentie.

Lees meer: Cursus Biologische Gewasbescherming

Jaarcursus Natuurlijk imkeren

Bijen002

Onze jaarcursus Natuurlijk Imkeren start elk jaar in januari - februari. Deze cursus is gericht op startende imkers die daadwerkelijk zelf natuurlijk willen leren imkeren. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod.

Lees meer: Jaarcursus Natuurlijk imkeren

Inspiratiecursus Agro-Ecologie

insp1In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

Lees meer: Inspiratiecursus Agro-Ecologie

Cursus Machinebouw

Deze stage stelt deelnemers in staat hun eigen bodembewerkingsmachine te bouwen.

De cultibutte is een veertandcultivator die de basis vormt voor een niet-kerende bodembewerking op een vast beddensysteem.

Het doel van de stage omvat twee gedeeltes:

  • constructie van een eigen machine
  • het praktisch aanleren en uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn om eigen machines te bouwen, af te stellen, herstellen, aan te passen en optimaliseren

Lees meer: Cursus Machinebouw