Wat is biologische landbouw

Biologische landbouw, pionier in de transitiebeweging

De biologische landbouwbeweging in Europa is kort na WO I ontstaan. Op dat ogenblik werd nog structureel met organische mest en met paardentractie gewerkt in de landbouw, terwijl chemische bestrijdingsmiddelen nog eerder zeldzaam waren. Het type landbouw dat men toen nog algemeen bedreef, zou nu door de meeste boeren
als duurzaam en ‘biologisch’ worden bestempeld.

Vooral in België/Vlaanderen denken velen dat de bio-landbouwbeweging pas op gang kwam vanaf de jaren ’60 van vorige eeuw en associëren deze beweging met de milieubeweging die toen ontstond als reactie op grote milieuschandalen. Het klopt dat in ons land de bio-beweging pas rond die tijd zichtbaar werd, maar in de meeste ons omringende landen was de bio-beweging op dat ogenblik al vrij sterk ontwikkeld.

Lees meer: Wat is biologische landbouw

Wat is biologisch-dynamische landbouw

Wat is biologisch-dynamische landbouw?

Vanuit onze nauwe betrokkenheid bij de impuls van de biologisch-dynamische landbouw onderhouden we actieve contacten met de Nederlandse BD-vereniging en Stichting Demeter die ook in Vlaanderen de BD-beweging ondersteunen. We treden op als plaatselijk steunpunt. We organiseren jaarlijks in het vroege voorjaar de BD-winterconferentie en werken mee aan het innovatieve project BD-beroepsontwikkeling van de BD-vereniging, waarin coaching, intervisie en diverse vormen van verdiepende onderlinge uitwisseling onder BD-boeren wordt aangeboden en begeleid. Via de BD-vereniging houden we ook contact met de internationale BD-beweging. 

Demeter kwaliteit in beeld

Hier vind je 4 filmpjes van Stichting Demeter over biologsche dynamische landbouw.

 
 
 
 

Bron: http://www.stichtingdemeter.nl/filmpjes-biodynamische-boeren-vertellen-over-de-meerwaarde-van-demeter/

 

BD-vereniging
www.bdvereniging.nl

Stichting Demeter
www.stichtingdemeter.nl

Lees meer: Wat is biologisch-dynamische landbouw