Cursus Natuurlijk Imkeren - Gooik

natDe cursus Natuurlijk Imkeren bestaat uit (1) 3 theorieles-dagen in Gent, (2) 5 lesdagen met theorie en praktijk in Paddenbroek in Gooik, (3) stagemomenten met een stagemeter of-peter in de lente en zomer, en loopt van december 2018 tot september 2019.
Je wordt aangemoedigd om dan te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij te laten ondersteunen tijdens een vervolgcursus/terugkomdagen in het tweede jaar. 

Onze uitgangspunten bij het Natuurlijk imkeren:

 • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect en superorganisme, dat de nodige zorg van de imker verdient.
 • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang en in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
 • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
 • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan, nl. een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
 • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
 • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen en niet te dicht bij elkaar.
 • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
 • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
 • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
 • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

Wie graag instapt in deze cursus, onderschrijft mee deze keuzes.

Cursus praktisch:

We starten vanaf eind 2018 met een traject van 8 lesdagen theorie en praktijk dat doorloopt tot september 2019. Er zijn 2 groepen. Je kiest voor de groep GOOIK-Paddenbroek of de groep MACHELEN-Zonnekouter.

De eerste 3 lesdagen gaan door in Gent in De Landpoort.
Vanaf de 4e lesdag gaat je groep naar je eigen leslocatie: De Paddenbroek, Gooik (met hoofddocent Geert Groessens).

De lesdagen zijn op woensdag telkens van 10u tot 17u, niet tijdens de schoolvakanties. Er is een middagpauze voorzien van 13u tot 14u. Je voorziet best een eigen lunch.

Er wordt een aanwezigheid van 80% verwacht om recht te hebben op je imkerbrevet.

Voor de locatie in Gooik kunnen max. 12 personen inschrijven. Snel inschrijven is de boodschap!

g

 

 

 

 

 

 

Locatie eerste 3 theorielessen:

De Landpoort, Kasteellaan 435, 9000 Gent.

Locatie overige lessen:

De Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik

Locatie lente/zomerstage:

Bij zelf gekozen stagepeter/meter

Cursusbijdrage;

Het cursusgeld bedraagt 480€ voor de theorielessen én de praktijklessen. De lente/zomerstages met een stagemeter/peter zijn voor eigen rekening. Calculeer ook een investering van zo’n 250 tot 300€ in voor de aankoop van je eigen kast, imkermateriaal en volkje (indien je alles aankoopt).

Doelgroep: 

Geïnteresseerde, beginnende imkers:

 • Die nog geen of heel weinig ervaring hebben met imkeren.
 • Die in 2019 of 2020 willen opstarten met het houden van honingbijen. Al dan niet op een eigen plek.
 • Die willen investeren in imkermateriaal, een bijenvolk en de nodige behuizing.

Deze cursus is NIET bedoeld voor reeds praktiserende of ervaren imkers, die willen overschakelen naar natuurlijk imkeren.

Aanmelden en inschrijven: 

Je aanmelden en inschrijven voor de cursus natuurlijk imkeren kan niet meer, de cursus is reeds gestart.
Wil je graag op de hoogte worden gehouden over een nieuwe jaarcursus? Meld je dan aan als geïnteresseerde voor de jaarcursus Natuurlijk Imkeren.  

  Inhoud theorielessen:

  - Inleiding tot natuurlijk imkeren (basisprincipes, houding imker tov bij) 
  - Jaarcyclus bijenvolk (grote lijnen, jaardynamiek, geen imkerpraktijk).
  - Historiek van de honingbij 
  - Interne dynamiek van een bijenvolk (warmtehuishouding) 
  - Koppeling bijengezondheid (preventie en aandachtspunten) 
  - Drachtplanten (en link met solitaire bijen ifv bestuiving ed). Graag hier ook het verhaal van de solitaire bijen inwerken. Link met anatomie. 
  - Mogelijkheid om hier het BD imkeren kort toe te lichten
  - Imkermateriaal (persoonlijke bescherming) indien gewenst toelichten ifv eerste praktijkervaringen
  - types kasten, Koppeling kasttypes en imkerpraktijk.
  - Bijenproducten (en link met belangrijkste organen/bijgewerkte anatomie) 
  - Wetgeving en bijengezondheid (ziekten, verplichtingen en curatieve handelingen) 
  - Inrichting van de standplaats (opdracht meegegeven in voorjaar) vanuit de verschillende standen die ze bezoeken, kunnen ze hun eigen plan opmaken. Geeft de cursisten bovendien de kans het hele bijenjaar de lokale drachtomstandigheden in kaart te brengen. 

  Inhoud praktijklessen:

  - Praktijknamiddag 1 (Half maart); eerste externe waarnemingen, wissel van de bodemplank, observatie vliegplank, intrede van de lente, microbiologisch klimaat van de kast, ... 
  - Praktijknamiddag 2 (Half april); Openen van de kast bij goede omstandigheden. Intieme kennismaking met de bijen, structuren, organisatie, observatie.
  - Praktijknamiddag 3 (Half mei); Explosieve groei met mogelijks zwermstemming tot gevolg. 
  - Praktijknamiddag 4 (half juni); Verdere observatie van de dynamiek van het bijenvolk, eventueel bekijken bijenproducten, oogsten honing, …

  Eigen stagemomenten met stagemeter/peter:

  In de lente/zomer (tussen maart en september 2019) adviseren we de deelnemers om op eigen initiatief praktijkervaring op te doen bij een actieve imker. Deze imker kan je zelf zoeken of je kan gebruik maken van een stagemeter/peter uit de Landwijzerlijst.

  Op basis van een uitgewerkte praktijkopdracht probeer je op 6 belangrijke momenten in de loop van het bijenseizoen aanwezig te zijn bij de peter/meter-imker ifv het observeren van de volken en/of openen van kasten. Het verslag van je observaties breng je in op de laatste lesdag.

  Daar worden de ervaringen gekoppeld aan de bestaande kennis over de natuurlijke dynamiek in het bijenvolk en de principes van het natuurlijk imkeren.

  Na de cursus is het mogelijk aan te sluiten bij activiteiten van het Vlaams Netwerk Natuurlijk Imkeren. Eenmaal je de cursus in 2019 vervolledigde en opgestart bent als imker, komen er nog terugkomdagen in het volgende jaar.

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!