Het nieuwe vennootschapsrecht: Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Op dinsdagnamiddag 30 november kom je in Antwerpen als gevestigde boer te weten welke impact het nieuwe vennootschapsrecht heeft op jouw bedrijf.
In 2018 werd dit vennootschapsrecht van kracht. Voor bestaande vennootschappen is de vraag welke omvormingen en andere stappen noodzakelijk en zinvol zijn. Voor bedrijven die een vennootschap wensen op te richten is de vraag vooral welke uitbatingsvorm voor het eigen bedrijf de beste keuze is.