Inspiratiecursus Agro-ecologie

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.
Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar. 

Op vrijdag 30 april start een nieuwe reeks van de vijfdaagse inspiratiecursus agro-ecologie. Je krijgt telkens les van de bedrijfsleider van het bezochte biobedrijf én van Erik Krosenbrink (docent techniek). De cursus gaat elke dag (per thema) door op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen.

Klik hier voor meer info.

"De naam van de inspiratiecursus is goed gekozen: ik kreeg veel inspiratie, nieuwe inzichten en nieuwe kennis & het smaakt naar meer! Mijn hoge verwachtingen zijn ingelost en ik heb het gevoel dat we in contact kwamen met de best beschikbare kennis, mensen en actoren uit de praktijk ter zake uit Vlaanderen."

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!