Verdieping bedrijfseconomie (Alumni-werking)

Vierdaagse cursus van 23 december tot 27 januari
Kasteellaan 435, 9000 Gent

We leven in onzekere tijden. Een aantal kosten zijn recent fors toegenomen. Het is voor iedereen duidelijk dat die toegenomen kosten op hun beurt weer andere kosten zullen beïnvloeden – toename van de kostprijs van plantgoed onder druk van de energieprijzen, om maar iets te noemen – maar voor de rest is er vooral veel onduidelijkheid en onzekerheid.

Ook onze afnemers voelen de crisis, niet in het minst de eindverbruiker. In de korte keten kunnen we als boer en consument naar elkaars verhaal luisteren, maar de koopkracht van onze klanten is wat ze is. In de lange keten zullen afnemers meer dan ooit vasthouden aan de gewoonte een deel van de kosten af te wentelen op de boeren.

Op veel boerderijen was het werk de afgelopen seizoenen ronduit confronterend. Met name de vele extra uren besteed aan irrigatie deze zomer, of het vele wiedwerk in het voorafgaande natte jaar maken dat velen nieuwe investeringen overwegen. Zijn de financiële middelen voorhanden ?

Een goed doorzicht in de bedrijfseconomie en fiscaliteit van je eigen bedrijf is in deze omstandigheden absoluut noodzakelijk.

Van 23 december tot 27 januari kan je deelnemen aan de vierdaagse cursusreeks 'verdieping bedrijfseconomie' in Gent.

Daarin bekijken we (hoofdzakelijk op basis van de bedrijfseconomische cijfers van de deelnemers) hoe we de actuele omstandigheden het hoofd kunnen bieden, en bespreken we met elkaar hoe we de concrete vraagstukken die zich in elk bedrijf voordoen, kunnen aanpakken. Welke invloed heeft de inflatie op onze eigen kostprijs ? Welke ruimte is er voor prijsverhoging ? Zijn nieuwe investeringen financieel haalbaar ? …

Deze cursus is specifiek gericht op bedrijfsleid.st.ers van biobedrijven.We geven voorrang aan alumni van het Landwijzer Leertraject Bio- & BD-Landbouw. Indien er vrije plaatsen zijn, kunnen ook andere gevestigde landbouwers deelnemen. Als niet-alumni kan je je inschrijven als geïnteresseerde en krijg je 2 weken voor aanvang van de opleiding bericht of er plaats is of niet, waarna u zich definitief kan inschrijven.