Beginnerscursus Natuurlijk Imkeren 2020 (volzet)

Leerdoel

In de beginnerscursus Natuurlijk Imkeren maak je kennis met de praktijk van het natuurlijk imkeren en krijg je door de koppeling van theorie & praktijk voldoende handvatten om nadien zelf te starten als natuurlijk imker. In januari 2020 starten we deze cursus op 2 locaties zodat je kan kiezen voor de meest passende locatie en cursusdagen.

De cursus bestaat uit 10 lesdagen met 3 theoriedagen (keuze uit Gent of Zelem), 6 lesdagen met theorie en praktijk op een locatie met bijenhal en bijenvolken (keuze uit Gooik of Zelem) en een afsluitende lesdag met beide groepen (in Gent) . Na de beginnerscursus kan je starten met een eigen bijenvolk. Je kan ook aansluitend deelnemen aan de vervolgcursus die de nodige ondersteuning kan bieden in het eerste bijenseizoen waarin je een eigen volk beheert.
De  beginnerscursus wordt elk jaar georganiseerd.

  Doelpubliek

  De Beginnerscursus Natuurlijk Imkeren richt zich tot mensen die graag willen starten als natuurlijk imker en geen of weinig ervaring hebben in het natuurlijk imkeren.
  Natuurlijke imkers die al enige ervaring hebben of klassieke imkers met ervaring die overwegen om de overstap naar natuurlijk imkeren te maken, verwijzen we graag door naar de vervolgcursus .

  Wie in 2020 de vervolgcursus wil volgen kan zich inschrijven  op de interesselijst zodat we je op de hoogte kunnen houden van de startdatum.

  Als deelnemer gaan we er vanuit dat je de volgende uitgangspunten van het natuurlijk imkeren kent en mee onderschrijft:

  • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect en als een superorganisme, dat de nodige zorg van de imker verdient.
  • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang. Deze producten oogsten we slechts in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
  • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
  • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan binnen de grenzen van een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
  • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
  • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen niet te dicht bij elkaar.
  • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
  • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
  • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
  • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk, natuurlijke symbiose en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

  Het Programma

  In januari 2020 starten 2 afzonderlijke groepen :
  De groep 'Paddenbroek' krijgt de theorielessen in De Landpoort in Gent (Kasteellaan 435, 9000 Gent) en de praktijklessen op het natuureducatieterrein Paddenbroek in Gooik (Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik).

  De groep 'Den Boogerd'  krijgt de theorielessen in de oude pastorie van Zelem (Dorpsstraat 34, 3545 Zelem) en de praktijklessen op bioboerderij 'Den Boogerd' (Schomstraat, 3545 Zelem) een beetje verderop.

  Na een lessenreeks van 9 lessen komen beide groepen in september samen voor een afsluitende  lesdag samen in Gent (De Landpoort).

  Lesdag 1 : Samenstelling bijenvolk, warmtehuishouding, de zwerm & de solitaire bij

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 22 januari van 10 uur - 17 uur in De Landpoort Gent.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 29 januari van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem.

  Lesdag 2 : Verschillende kasttypes, historiek imkerij

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 5 februari van 10 uur - 17 uur in De Landpoort Gent.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 12 februari van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem.

  Lesdag 3 : Drachtplanten, wetgeving

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 19 februari van 10 uur - 17 uur in De Landpoort Gent.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 4 maart van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem.

  Lesdag 4 : Imkermateriaal voor de beginnende imker, praktijkwerk

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 18 maart van 10 uur - 17 uur op de Paddenbroek Gooik

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 25 maart van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 5 : Inrichting standplaats, praktijkwerk

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 22 april van 10 uur - 17 uur op de Paddenbroek Gooik.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 29 april van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 6 : Bijengezondheid en preventie, praktijkwerk

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 13 mei van 10 uur - 17 uur op de Paddenbroek Gooik.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 27 mei van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 7 : Bijenproducten en afgeleiden, praktijkwerk

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 3 juni van 10 uur - 17 uur op de Paddenbroek Gooik.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 10 juni van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 8 : Inwintering, praktijkwerk

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 17 juni van 10 uur - 17 uur op de Paddenbroek Gooik.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 24 juni van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 9 : Evaluatie seizoen, meting varroaproeven, praktijkwerk

  Groep 'Paddenbroek' op woensdag 2 september van 10 uur - 17 uur op de Paddenbroek Gooik.

  Groep 'Den Boogerd' op woensdag 9 september van 10 uur - 17 uur in de oude Pastorie Zelem & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 10 : Samenkomst met beide groepen, workshop aanpassing kasten, getuigenissen

  Deze les gaat door op woensdag 23 september van 10 uur - 17 uur voor de beide groepen in De Landpoort Gent.

  Ik wil vooral op een duurzame manier bijen houden, met respect voor de honingbij en haar omgeving. Deze manier van bijen houden heeft volgens mij de meeste slaagkans als je het natuurlijk gedrag van de honingbij ten volle bestudeert en begrijpt. Dat is nu net wat de cursus van Landwijzer mij ten volle heeft bijgebracht.

  een cursist van het eerste jaar

  Inschrijven

  Beide groepen voor de start in januari 2020 zijn helaas volzet
  Doorheen het jaar bouwen we een interesselijst op (zie verder) en diegene die hier op ingeschreven zijn krijgen dan ook een korte voorrangsperiode tot inschrijving bij de start van de volgende beginnerscursus in januari 2021.
   

  Heb je interesse in de volgende beginnerscursus? Meld je aan als geïnteresseerde voor volgende beginnerscursus Natuurlijk Imkeren 2021, en we houden je graag op de hoogte. 

  Na de kennismakingsronde was het meteen duidelijk dat we een heel diverse groep vormden, met één gezamenlijk doel, nl ingewijd worden in het "natuurlijk imkeren". Voor sommigen was alles nieuw, anderen hadden al bijenkasten of hadden al een cursus "klassiek imkeren" gevolgd.

  een cursist uit het eerste jaar

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!