Inspiratiecursus Agro-Ecologie

In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus aan waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. 
Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren biobedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar. 

Programma

Dag 1: Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de biolandbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2: Vruchtwisseling & Biodiversiteit

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

Dag 3: Kringlopen in de biolandbouw

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 4: Afzet en Klantenrelaties 

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5: Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

 

De 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie schonk ons een heel divers beeld van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

 

een deelnemer

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.
Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie actief wil worden als bioboer(in), aangezien deze cursus echt te summier is voor nieuwe boeren, en geen praktijkstage bevat. Voor wie graag wil uitklaren of werken als bioboer(in) en als het leertraject iets voor jou is, kunnen we in de eerste plaats de infobrochure, een info-avond en de voorstage van het leertraject Bio- en BD-landbouw aanraden (Leertraject).
Voor gangbare boer(inn)en die overwegen om te schakelen, is de inspiratiecursus wel geschikt.
Lees hier het verslag van een deelnemer van één van de vorige edities.

Lesgevers en begeleiding

Je krijgt telkens les van de bedrijfsleider van het bezochte biobedrijf én van één van de hoofddocenten van het Landwijzerleertraject.
Gedurende de hele cursus, begeleidt Erik Krosenbrink of Koen Dhoore (hoofddocenten in het leertraject) het cursusproces.

Data en locaties

De cursus gaat elke dag (per thema) door op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen.
Een volgende inspiratiecursus gaat wellicht door in het najaar van 2019.
Wil je op de hoogte gehouden worden over de komende inspiratiecursus? Meld je dan hier aan als geïnteresseerde. 

Cursusbijdrage

Richtprijs: 405€

"De naam van de inspiratiecursus is goed gekozen: ik kreeg veel inspiratie, nieuwe inzichten en nieuwe kennis & het smaakt naar meer! Mijn hoge verwachtingen zijn ingelost en ik heb het gevoel dat we in contact kwamen met de best beschikbare kennis, mensen en actoren uit de praktijk ter zake uit Vlaanderen."

een deelnemer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!