Welkom!

composthoopLandwijzer is het gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw in Vlaanderen.
We bieden reeds 20 jaar dé beroepsopleiding Bio- en BD-landbouw, het leertraject, aan voor wie professioneel actief wil worden in de biosector.

Daarnaast organiseren we cursussen, die je laten kennismaken met de sector, of je juist de kans bieden je verder te verdiepen, als je reeds actief bent.

Vertrekkend van een brede en diepgaande visie op biologische landbouw, werken we aan praktijkgerichte, ervaringslerende en reflectieve volwassenenvorming.
Bovendien dragen we actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en kennisnetwerken in de Vlaamse biologische en biodynamische landbouwsector.

 

Corona update: samen met jou volgen we de actualiteit op de voet. Indien de maatregelen die vanuit de overheid worden genomen invloed hebben op een activiteit waarvoor je bent ingeschreven, dan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Europa investeert in zijn plattelandLandwijzer is erkend als algemeen vormingscentrum voor de biologische landbouw én als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw, door het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.

Het leertraject en de cursussen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De Vlaamse maatregel "Steun voor opleiding in de landbouw" zet in op de Europese prioriteit "bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden" en heeft o.a. tot doel de instap van jonge landbouwers te bevorderen en ecosystemen te herstellen en in stand te houden. http://ec.europa.eu/agriculture/