BD Zomerschool 2021 "Voedingskwaliteit, Levenskwaliteit"

Jaarlijks komen jonge boeren uit Vlaanderen en (zuidelijk) Nederland samen op De Kollebloem voor de BD-Zomerschool. Tijdens de BD-Zomerschool verdiepen ze hun kennis over de landbouw, ze wisselen hun ervaring uit met elkaar en met oudere boeren. In die ontmoeting verbinden ze de theorie en de praktijk van de biodynamische landbouw.

Dit studieweekend richt zich niet enkel tot medewerkers en ondernemers in de BD-landbouw. Ook al wie in de praktijk van de biolandbouw staat, en graag wil kennismaken met wat er nog meer mogelijk is, is welkom. De BD Zomerschool wordt dit jaar voor de vijfde maal georganiseerd, op initiatief van pionier-boeren in samenwerking met vormingscentrum Landwijzer en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

Met het thema van dit jaar sluiten we aan bij de oproep van de landbouwafdeling van het Goetheanum, om in plaatselijke activiteiten – en voorbereidend op de Internationale Landbouwconferentie van 2022 – verdiepend te werken rond de kwaliteit van biodynamische voeding. Niet alleen het belang van voeding voor mens, aarde en kosmos komt daarbij in beeld, maar ook welke invloeden en wisselwerkingen daarbij een rol spelen (inbegrepen de mens en zijn toewijding), de vraag hoe we kwaliteit kunnen waarnemen en waarneembaar maken,  … kortom : hoe ons werken in en voor de landbouw bijdraagt aan levenskwaliteit.

“De kwaliteit van biodynamische producten en hun betekenis voor de aarde en de mens”

Programma

Bodemvisie en voedingskwaliteit

De natuurrijken als beeld voor voedingskwaliteit. De rol van elementen zoals C, N, O, H, … in voeding, maatschappij en levenssfeer. Bodemverzorging doorheen de ontwikkeling van de cultuur. Beoordeling van bodem- en voedingskwaliteit en de “evenwichtsoefening” tussen dualiteiten en polariteiten (groei/vorm).

 • Ruud Hendriks is practor kringlooplandbouw en docent bodemvruchtbaarheid bij Warmonderhof
   

Levenskrachten waarnemen

Gebruik je zintuigen ! Zijn het alleen de stoffen die ons voeden ?

 • Anna van Oostwaard is BD-boer op pensioen
   

Zaadveredeling en levenskrachten

Bij de biologisch-dynamische groenteveredeling staat de cultuurplant in wisselwerking met haar omgeving centraal. De veredelaar werkt daarbij vormgevend en -ondersteunend vanuit dialoog met de plant, met respect voor haar integriteit. Zo ontwikkelt de veredelaar cultuurplanten die als voedingsmiddel ons mensen volledig ondersteunt en voedt.

De kwaliteit drukt zich daarbij niet uit in de som van onmiddellijk waarneembare afzonderlijke kenmerken van de plant maar is veel omvattender en behelst zowel het veredelingsproces als het product.

 • Mieke Lateir is adviseur biologische zaden voor Bingenheimer Saatgut
   

Ontwikkeling van de wereld, ontwikkeling van de mens

Aan de mens en de wereld zoals we die nu kennen gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Een terugblik in het verre verleden van onze cultuur en onze wereld levert een verrassend perspectief op. Dat perspectief is niet enkel verrassend, het geeft ook vertrouwen en houvast, voor heden en toekomst van de landbouw !

 • Koen Dhoore is docent bij Landwijzer in de vakgroepen “Bedrijfsbeheer” en “BD landbouw”.
   

Gezonde voeding vanuit een gezond mensbeeld

De Christoforusgemeenschap in Munte is een kleinschalige voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De werking heeft de antroposofische visie van Rudolf Steiner als inspiratiebron. We mogen delen in de ervaring van deze gemeenschap met voeding die aansluit bij het antroposofisch mensbeeld.  

 • Ann Naeyaert is licentiate orthopedagogie en heilpedagoge. Zij werkt sinds 30 jaar (waarvan 23 jaar inwonend) in de Christoforusgemeenschap.
   

Preparaten voor voeding in balans

Antoine De Paepe vertelt over het belang van koemestpreparaat (hoorns met koemest ingraven is met Sint Michiel aan de orde) voor de levende bodem en groei van de plant, maar neemt ons ook mee in de praktijk. Waar en hoe kan je de werking van het koemestpreparaat waarnemen ? En we gaan natuurlijk ook zelf hoorns vullen, al dan niet om op het eigen bedrijf in te graven.

 • Antoine De Paepe is vrij-latende / los-latende BD-boer op De Kollebloem.

En verder natuurlijk ook …

… maaltijden die ons werkelijk voeden, maaltijdgesprekken die dat ook doen, boeren-kampvuur, de zondag inzingen, … kortom : een BD-nazomer waaraan je nog lang terugdenkt !

"Boeren doe je niet alleen, en dat mag je op de Zomerschool ervaren: waarnemen, ontmoeten, uitwisselen en verbinden."

Ter voorbereiding

Breng je “mooiste” product mee - misschien niet letterlijk het mooiste, maar in elk geval wel een product waarop je bij uitstek trots bent – om jezelf en je werk in de landbouw  voor te stellen. Waarom heb je dat product gekozen ? Welke kwaliteiten tonen zich daar ?

Wie koehoorns kan meebrengen voor de preparatenworkshop (om gevuld zelf weer terug mee te nemen of af te staan aan andere deelnemers) : dat wordt zeer gewaardeerd. De Kollebloem kan hiervoor zelf een aantal hoorns ter beschikking stellen, maar het is natuurlijk mooier als we kunnen uitdelen vanuit een gemeenschappelijk bijeengebrachte overvloed.

Praktisch

Plaats: De Kollebloem, Doornstraat 30, 9550 Sint-Lievens-Esse

Deelname: € 100,- inclusief maaltijden, koffie, thee. 
UPDATE: De BD Zomerschool 2021 is VOLZET. Je kan je wel inschrijven op de interesselijst (te vinden bovenaan deze pagina). We brengen je dan als eerste op de hoogte van de 2022-editie.

Informeer voor de kosten van B&B bij Leen Verwimp via 0474 23 67 15.
Overnachten in eigen tent is gratis.

 

In samenwerking met 

BD-vereniging