Inspiratiecursus Agro-ecologie - voorjaar 2021

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.
Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar. 

PROGRAMMA

Elke lesdag loopt van 10 uur tot 17 uur.

Programma voorjaar 2021 (april-juni)

Dag 1 - vrijdag 30 april 2021
Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid ('t Livinushof, 9981 Sint-Laureins)
 

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de biolandbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2 - vrijdag 7 mei 2021
Vruchtwisseling & Biodiversiteit (De Wassende maan, 9800 Deinze)
 

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

Dag 3 - vrijdag 21 mei 2021
Kringlopen in de biolandbouw (bio-melkveebedrijf Milagrow)
 

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 4 - vrijdag 4 juni 2021
Afzet en Klantenrelaties (BioFresh, Marché des Tanneurs, The Barn, van Sint-Katelijne-Waver naar Brussel)

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5- vrijdag 18 juni 2021
Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling (Provinciaal Proefcentrum, 9800 Kruishoutem)
 

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

 

De 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie schonk ons een heel divers beeld van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

 

een deelnemer

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (landbouw, onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.

Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie zonder ervaring actief wil worden als nieuwe bioboer(in), aangezien deze cursus te summier is voor nieuwe boeren en geen praktijkstage bevat. Maar ze kan wel dienen als een geschikte oriëntatie om te ontdekken of dit beroep iets voor jou is.
Wie graag meteen wil uitklaren of werken als bioboer(in) en als het leertraject iets voor jou is, kunnen we in de eerste plaats de infobrochure, een info-avond en de voorstage van het leertraject Bio- en BD-landbouw aanraden (Leertraject).

Voor gangbare boer(inn)en die overwegen om te schakelen, is de inspiratiecursus wel geschikt.
Lees hier het verslag van een deelnemer van één van de vorige edities.

Lesgevers en begeleiding

Je krijgt telkens les van de bedrijfsleider van het bezochte biobedrijf én van Erik Krosenbrink (docent techniek).

Data en locaties

De cursus gaat elke dag (per thema) door op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen.
Zie het programma hierboven.

Cursusbijdrage

Prijs: 405€

Inschrijven

Deze cursusreeks werd uitgesteld wegens Covid-19.
De groep was volzet, maar 2 deelnemers hebben zich afgemeld omwille van het uitstel.
Als u hun plaats wilt innemen neem je best even contact op met siebe.keirse@landwijzer.be

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van de volgende inspiratiecursus in oktober 2021?
Meld je dan hier aan als geïnteresseerde. 

We nemen dan contact op met jou in aanloop van de nieuwe reeks.

"De naam van de inspiratiecursus is goed gekozen: ik kreeg veel inspiratie, nieuwe inzichten en nieuwe kennis & het smaakt naar meer! Mijn hoge verwachtingen zijn ingelost en ik heb het gevoel dat we in contact kwamen met de best beschikbare kennis, mensen en actoren uit de praktijk ter zake uit Vlaanderen."

een deelnemer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!