Inspiratiecursus Agro-ecologie - voorjaar 2020 - UITGESTELD

Corona update: Gezien de huidige maatregelen is het niet mogelijk om deze inspiratiecursus te laten doorgaan op de geplande data.  Deze wordt uitgesteld tot eind september 2020. Van zodra we concrete data hebben lees het het op deze pagina en onze nieuwsbrief. Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op.
 

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.
Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar. 

Programma voorjaar 2020 (mei-juni) - Update: nieuwe data volgen (zie corona update)

Dag 1 - vrijdag 29 mei 2020: Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de biolandbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2 - vrijdag 5 juni 2020: Kringlopen in de biolandbouw

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 3 - vrijdag 12 juni 2020: Vruchtwisseling & Biodiversiteit

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

Dag 4 - vrijdag 19 juni 2020: Afzet en Klantenrelaties

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5 - vrijdag 26 juni 2020: Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

 

De 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie schonk ons een heel divers beeld van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

 

een deelnemer

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.
Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie actief wil worden als bioboer(in), aangezien deze cursus echt te summier is voor nieuwe boeren, en geen praktijkstage bevat. Voor wie graag wil uitklaren of werken als bioboer(in) en als het leertraject iets voor jou is, kunnen we in de eerste plaats de infobrochure, een info-avond en de voorstage van het leertraject Bio- en BD-landbouw aanraden (Leertraject).
Voor gangbare boer(inn)en die overwegen om te schakelen, is de inspiratiecursus wel geschikt.
Lees hier het verslag van een deelnemer van één van de vorige edities.

Lesgevers en begeleiding

Je krijgt telkens les van de bedrijfsleider van het bezochte biobedrijf én van Koen Dhoore (hoofddocent in het leertraject).

Data en locaties

De cursus gaat elke dag (per thema) door op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen.
Een volgende inspiratiecursus gaat door in het voorjaar van 2020 van maart tot mei. Onderaan de pagina kan je je inschrijven.

Lukt het niet om deze cursusreeks te volgen maar wens je op de hoogte te blijven van de komende inspiratiecursus? Meld je dan hier aan als geïnteresseerde. 

Cursusbijdrage

Richtprijs: 405€

"De naam van de inspiratiecursus is goed gekozen: ik kreeg veel inspiratie, nieuwe inzichten en nieuwe kennis & het smaakt naar meer! Mijn hoge verwachtingen zijn ingelost en ik heb het gevoel dat we in contact kwamen met de best beschikbare kennis, mensen en actoren uit de praktijk ter zake uit Vlaanderen."

een deelnemer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!