Studienamiddag over het nieuwe vennootschapsrecht: Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De nieuwe vennootschapswetgeving wordt momenteel in verschillende fases uitgevoerd. Van de 17 vennootschapsvormen blijven slechts 4 vormen over (waarvan één in 3 varianten), en waarbij onder andere de landbouwvennootschap verdwijnt. Voor bestaande vennootschappen is de vraag welke omvormingen en eventuele andere stappen noodzakelijk zijn. Voor bedrijven die een vennootschap wensen op te richten is de vraag wat voor een land- of tuinbouwbedrijf de beste keuze kan zijn.

Inhoud

Daarom  bieden we de mogelijkheid om de recente wetgeving op het eigen bedrijf (of op te starten bedrijf) toe te passen. Dit doen we door middel van een samenkomst waar de ervaringen en de vragen van de aanwezige boeren centraal staan. Samen overlopen we, aan de hand van  een korte theoretische inleiding, de belangrijkste  aandachtspunten van het nieuwe vennootschapsrecht en de vooropgestelde deadlines voor aanpassing van bestaande vennootschappen. De vorming heeft niet meteen de intentie diep in te gaan op alle details van het vennootschapsrecht maar wil vooral aanzetten tot nadenken en uitwisseling onder collega-boeren. Aan de hand van de vragen bekijken we vervolgens waar we terecht kunnen voor verdere begeleiding en voor het uitklaren van eventuele onduidelijkheden.

Doelpubliek

Deze vorming is gericht op landbouwers met een vennootschap of landbouwers die een vennootschap willen oprichten.

Lesgevers en begeleiding

De namiddagen worden begeleid door Koen Dhoore, hoofddocent bedrijfsbeheer van Landwijzer VZW.

Datum en locatie

In het najaar 2019 vonden er twee lesnamiddagen plaats. Momenteel is er geen nieuwe datum gepland. Hou onze nieuwsbrief in het oog voor nieuwe aankondigingen.

Cursusbijdrage

Deelnemersbijdrage: €15

 .

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!