Bestuur

De Raad van Bestuur van Landwijzer vzw is samengesteld uit mensen van verschillende sectoren in de biologische landbouw, die vanuit een sterke voeling met de sector en een persoonlijk engagement de bestuurstaken opnemen.
De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en geeft voornamelijk mee vorm aan visie en beleid op de langere termijn.

De bestuursleden in de Raad van Bestuur zijn: 

  • Dirk Govaerts: voorzitter, medeverantwoordelijke voor de landbouwactiviteiten bij Widar vzw
  • Barbara Redant, bestuurder, directrice Steinerschool Teunisbloem Gent & ex-cursist leertraject Landwijzer.
  • Michèle Lemmens: bestuurder, zaakvoerder/coach/consultant QiAdvice
  • Erik Krosenbrink: bestuurder, docent techniek en begeleider inspiratiecursus en bedrijfsleider UseMan, Bioconsult, 'S jongers-Krosenbrink LV.

In de Algemene Vergadering zetelen nog meer mensen uit de sector, ook teamleden, hoofddocenten, praktijkopleiders en oud-cursisten. De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!