Historiek

Oprichting Landwijzer en opleiding

In 1997 werd Landwijzer vzw opgericht vanuit de toenmalige werkgroep voor de biodynamische landbouw in Vlaanderen. De Vlaamse landbouw liep op dat ogenblik zeer sterk achter in de ontwikkeling van biologische landbouw tegenover alle buurlanden. Het besef dat de ontwikkeling van de biolandbouw in Vlaanderen sterk werd beperkt door de afwezigheid van een degelijke opleiding voor professionele bioboeren, was één van de directe aanleidingen voor dit initiatief.

Aanvankelijk werd in samenwerking met Warmonderhof, een 50 jaar eerder opgerichte opleiding uit Nederland, samengewerkt om een 2-jarige beroepsopleiding in samenwerking met ervaren bioboeren vorm en inhoud te geven. Er waren op dat ogenblik nog geen ervaren bio-docenten in Vlaanderen. Door ook samen te werken met een Vlaamse landbouworganisatie (VAC), konden we in de opleiding ook een Starterscursus integreren waaraan een officieel Vlaams installatie-attest voor de landbouw was verbonden.

Erkenning en autonomie

In de daaropvolgende jaren werd Landwijzer door de Vlaamse overheid erkend, eerst als gewestelijk vormingscentrum met specialisatie biolandbouw en in 2005 als volwaardig Algemeen vormingscentrum in de landbouw met de mogelijkheid om in eigen beheer starterscursussen te organiseren. In 2006 rondden we  de samenwerking met Warmonderhof en een externe landbouworganisatie af en sindsdien verzorgt Landwijzer z’n opleidingsactiviteiten volledig autonoom.

Nieuwe ontwikkelingen

Ondertussen organiseerde Landwijzer naast de beroepsopleiding ook diverse kortere cursussen en zette Landwijzer zich naast de eigen activiteiten ook meer en meer in om nieuwe ontwikkelingen in de Vlaamse bio-sector te ondersteunen. We organiseerden een tijdlang een 1-jarige opleiding voor begeleiders op landbouwzorgbedrijven en gaven opleiding aan biowinkeliers. Verder waren we actief betrokken bij het ontstaan van de Bio-Bedrijfs-Netwerken (2009), het tot stand komen van de Vlaamse CSA-beweging (2007- 2009), de oprichting van De Landgenoten (2014) en het ontstaan van het Netwerk Natuurlijk Imkeren (2017).

Groei

De 2-jarige beroepsopleiding ontwikkelde zich doorheen de jaren steeds verder vanuit de feedback van cursisten, docenten en praktijkopleiders (stageboeren). De beroepsopleiding werd omgedoopt tot ‘Leertraject Bio- & BD-landbouw’ waarbij de individuele leerweg meer invulling kreeg door de invoering van portfoliowerk en intervisie. Nadat in de loop van 2012 en 2013 de instroom in het leertraject verder toenam, konden we het leertraject in 2014 ontdubbelden en sindsdien bieden we de lessen zowel in Antwerpen als in Gent aan. Twee jaar later, in 2016, werd het leertraject omgevormd tot een modulair traject van 2,5 jaar.

In de loop der jaren groeide het Landwijzer-team van 1 naar 7 (voornamelijk deeltijdse) medewerkers.
De werking werd gaandeweg geprofessionaliseerd en de communicatie naar cursisten en externen werd met aandacht verzorgd.

Ook in de uitstroom uit het leertraject voelden we die dynamiek: het gemiddelde tijdsverloop tussen afstudering en instap in de sector werd korter, en de kaap van 100 afgestudeerden die actief zijn in de biologische sector zijn we ondertussen al even voorbij.

Een eigen plek, en volwassenheid...

Het kantoor en de leslocaties van Landwijzer zijn in de loop der jaren diverse keren verhuisd. In 2017 vestigde Landwijzer zich na heel wat omzwervingen definitief in Gent met kantoor en eigen lesruimtes. De 2e leslocatie blijft voorlopig nog in Antwerpen met het perspectief om vanaf september 2021 te verhuizen naar Leuven op de site van de Abdij van Park.

In 2018 viert Landwijzer z’n volwassenheid na 21 jaar bestaan.

In al die jaren, waren er natuurlijk veel meer mijlpalen en belangrijke gebeurtenissen. Wie daar benieuwd naar is, kan hier onze uitgebreide historiek per jaar bekijken.