Inhoud Leertraject

Het gemengd biologisch bedrijf vormt het uitgangspunt voor dit leertraject. Doorheen de lesdagen komen alle bedrijfstakken aan bod. Er zijn dus geen specialisatierichtingen voorzien. Dit maakt het mogelijk om de samenhang tussen de diverse bedrijfstakken in beeld te krijgen. In de stages kies je vrij voor de bedrijfstak(ken) waarin je in de toekomst wil werken.

Niet alleen de teelttechnische aspecten komen aan bod, maar ook bedrijfsbeheer, landbouw-bedrijfseconomie, visie-ontwikkeling, samenwerking, marketing en communicatie. Zo ontwikkel je als cursist een brede kennis en ervaring. Door de onderlinge verbinding in het curriculum tussen de theorielessen, de praktijkstages en de reflectiemomenten ontstaat via dit duaal leren een groeitraject waarin je evenwichtig en in samenhang leert met hoofd, hart en handen.

Theorielessen

In de lessen verwerf je een brede technische basiskennis van de voornaamste agrarische sectoren: biologische tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en fruitteelt; en dit vanuit een globaal-ecologische visie op landbouw en voeding. Ook de biodynamische benadering komt aan bod. In de lessen bedrijfsbeheer leer je alle wettelijke aspecten van de landbouw kennen en raak je vertrouwd met rendabiliteit en bedrijfseconomie op een biologisch bedrijf.
Een door de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw - Administratie Ondernemen en Ontwikkelen) erkende ‘Starterscursus’ (A-cursus en B-cursus) is verweven in het leertraject.

Praktijkstages

Het leren ín de beroepspraktijk, naast en met een ervaren boer(in) als ervaringsdeskundige en leermeester, is één van de belangrijkste pijlers van het leertraject. Via werkplaatsleren sluiten we hiermee aan bij de lange traditie van het aanleren van een ambachtelijk beroep op de werkvloer (gilden, gezellen, leercontracten) als basis voor écht vakmanschap.

Door langlopende stages op biologische land- en tuinbouwbedrijven, leer je de actuele praktijk van de biologische land- en tuinbouw grondig kennen bij ervaren biologische boeren. Zo sta je midden in de realiteit van de biolandbouw. Je kan je stage naar eigen mogelijkheden intensiever of extensiever maken, maar ze loopt wel het hele jaar, doorheen alle seizoenen.

Reflectie

Doorheen het hele leertraject zijn er op diverse manieren reflectiekansen en individuele begeleiding voorzien, ter ondersteuning van je persoonlijk leerproces en de belangrijke keuzes die je moet maken voor je verdere beroepsontwikkeling.

Eigen werkstukken

Doorheen dit leertraject werk je d.m.v. portfolio-werk aan de individualisering van je leerweg. In het 1e jaar verloopt dit vooral d.m.v. de leerwegmap met een stagedagboek en heel wat waarnemingsopdrachten op je stagebedrijf. In het 2e jaar werk je  een thematisch verdiepend werkstuk uit rond een zelf gekozen thema en in het 3e jaar werk je  een volledig bedrijfsplan uit voor  je eigen toekomstproject. Bij de opmaak van het bedrijfsplan in het 3e half jaar is een startersbegeleiding op maat voorzien. Zo is in de lente van het 3e jaar een eventuele  aansluiting van je eigen bedrijfsopstart op het leertraject mogelijk.

Wil je meer informatie over de inhoud van het leertraject?

Vraag dan hier de infobrochure aan.
Je vindt er o.a.informatie over de lesgevers, praktijkopleiders en de leertrajectbegeleiders.
De infobrochure biedt je een goed zicht op alle facetten van het leertraject.
De infobrochure aandachtig doornemen, is de eerste stap in onze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. 

inhoudinhoudafstudeer

Elke lesgever heeft zijn eigen stijl. Dat de meeste onder hen zoveel praktijkervaring hebben en zelf boer(in) zijn, vind ik heel waardevol. Ze weten waarover ze spreken, ze hebben het zelf meegemaakt. Ik vind het niveau van de lessen soms hoog, maar de lesgevers spelen goed in op onze vragen. Ook de lessen over veeteelt, waar ik minder interesse in had, boeien me echt. Wat ik leer in de lessen, kan ik toepassen in mijn stage en omgekeerd. Het versterkt elkaar.

een cursist