Modulaire opbouw

 

De modulaire opbouw van dit leertraject laat je toe om op het kennis- en ervaringsniveau dat voor je persoonlijke professionele toekomst in de biolandbouw relevant is, uit te stromen.

Wie van plan is om zelf te ondernemen in de biolandbouw raden we ten stelligste aan om het volledige leertraject te doorlopen; ook wanneer het de bedoeling is om te ondernemen in de vorm van een samenwerking. Onderschat de nood aan voldoende bedrijfseconomische kennis en inzicht in de landbouw niet!  

1e jaar

In het eerste jaar staan basiskennis en oriëntatie centraal. Je verwerft inzicht in de grondbeginselen van de biologische benadering van bodemkunde, plantenteelt en veehouderij. Je leert de sector kennen en je ervaart een volledig landbouwseizoen. Tijdens je stage verken je of de bedrijfstak en het bedrijfsconcept die je gekozen hebt, écht bij je past. In het onderdeel ‘A-cursus’ van de geïntegreerde starterscursus krijg je de basis mee van de landbouw-bedrijfseconomie, de wetgeving en de omkadering.

Bij uitstroom na het 1e jaar als ‘Assistent-medewerker’ ben je in staat om nadien te werken als ondersteunend medewerker op een bestaand bedrijf of in een omkaderende functie in of rond de biologische landbouw (bijv.: zorglandbouw, landbouweducatie, promotie, directe vermarkting, …).

2e jaar

In het tweede jaar staat het verdiepen van kennis en ervaring centraal. Zowel de teelttechnische vakken als de vakken rond visie en maatschappelijke verbinding worden uitgediept. Die verdieping krijgt ook in toenemende mate je eigen persoonlijke kleur. In je stage(s) ga je op zoek naar meer specifieke ervaring en krijg je ook stilaan meer verantwoordelijkheid. In de intervisie verken je samen met enkele medecursisten je professionele toekomst aan de hand van een zelfgemaakte mind-map. En in de loop van het 2e jaar werk je aan een thematisch verdiepend werkstuk rond een zelf gekozen thema; dat stel je d.m.v. een  presentatie voor aan je medecursisten.

Bij uitstroom na het 2e jaar als ‘Verantwoordelijk medewerker’ heb je een goede basis om nadien mee te werken op een biologisch landbouwbedrijf of multifunctioneel landbouwproject als vaste medewerker of medevennoot met een eigen verantwoordelijkheid in het productieproces.

3e jaar

In het 3e half jaar staat de uitwerking en voorbereiding van je eigen toekomstproject centraal. Je ontwikkelt verder de kennis en kwaliteiten van een bedrijfsleider. In de lessen komt het onderdeel ‘B-cursus’ van de starterscursus aan bod met toegepaste bedrijfseconomie op basis van de concrete projecten van de cursisten. Je maakt stapsgewijs een volledig bedrijfsplan en brengt de onderdelen ervan in op de lesdagen waar je samen met je medecursisten feedback krijgt en je plannen bijstuurt en concretiseert. In je stage ga je op zoek naar de laatste ontbrekende schakels in je ervaring of start je al met de feitelijke voorbereiding van je eigen opstart. In de intervisie krijg je startersbegeleiding op maat. In de lente die volgt op je afstudering kan je het installatie-attest in de landbouw (horend bij de starterscursus) behalen.

Bij uitstroom na het 3e (half) jaar als ‘Aspirant Bedrijfsleider’ heb je een sterke basis om nadien zelf te ondernemen in de professionele biolandbouw. Je hebt een afgetoetst bedrijfsplan dat je op teelttechnisch, bedrijfseconomisch, juridisch en communicatief vlak en qua afzetstrategie, eventuele samenwerking en netwerking een handvat biedt om de uitdaging aan te gaan.

Instromen in het derde jaar (zonder de eerste twee jaar te volgen) is mogelijk als je voldoet aan volgende kernvoorwaarden:

 • Je hebt minstens 2 volle seizoenen actief en regelmatig in de landbouw meegewerkt, bij voorkeur in België.
 • Je hebt voldoende praktijkervaring en teeltkennis in de bedrijfstak waarvoor je een bedrijfsplan wil opmaken.
 • Je hebt een goede basiskennis van de biologische landbouw.
 • Je hebt een concreet idee van een project waarvoor je een bedrijfsplan wil opmaken; dat idee heeft realiteitswaarde.
 • Je hebt tegen de start van het 3e jaar in september de voorbereidende opdrachten voor het project dat je wil uitwerken uitgewerkt:
  • een verkennende marktstudie in de betreffende regio
  • een beeld in grote lijnen van het teeltplan van het project (schaal, teelten, veebezetting, type afzet)
  • een inschatting van het gewenste arbeidsinkomen per VTE of voor het geheel op jaar- of maandbasis

Voor meer info: mail naar inschrijvingen@landwijzer.be

Afstuderen

Bij uitstroom uit het leertraject aan het eind van het 1e, 2e of 3e jaar reikt Landwijzer een getuigschrift uit waarop je afstudeerniveau vermeld staat, je aanwezigheidspercentage op de lesdagen, de stagebedrijven waar je praktijkervaring hebt opgedaan en je aantal gepresteerde stage-uren. Zo spiegelt het getuigschrift het individueel leerproces van iedere cursist.

Wil je graag meer weten over de modulaire opbouw?

Vraag dan hier de infobrochure aan.
De infobrochure biedt je een goed zicht op alle facetten van het leertraject.
De infobrochure aandachtig doornemen, is de eerste stap in onze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. 

 

modulairmodulairmodulairmodulair

Ik heb gekozen voor een opleiding in de biolandbouw, omdat ik geloof dat dit momenteel de enige financieel leefbare vorm van landbouw is en omdat ik een landbouwbedrijf wil runnen met respect voor het geheel, waarbij alles de tijd krijgt die het nodig heeft: bodem, plant, dier en mens.

een cursist