Praktijkmodules natuurlijk imkeren zomer 2020

Corona update: De start van de modules zullen staan of vallen met de versoepeling of verlenging van de coronamaatregelen op vlak van landbouwvorming. We volgen deze actualiteit op de voet. Daarom werken we voorlopig nog niet met een inschrijvingslijst, maar enkel met een interesselijst. Wie zich aanmeldt zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de start.

Leerdoel

Deze cursus heeft tot doel om extra praktische kennis en kunde  bij te brengen om jouw natuurlijke imkerpraktijk te verbeteren of te verfijnen.  In deze modules, die je afzonderlijk van mekaar kan volgen, gaan we praktisch werken rond thema's specifiek voor deze periode:plaatsing van nieuwe volkeren in de kasten, de zwermen, Varroabestrijding met roofmijten en opvolging, nieuwe volkeren die zich ontwikkelen, inwintering...

In de zomermaanden juli, augustus & september plannen we 5 praktijkmodules op bio-boerderij De Zonnekouter in Machelen-aan-de-Leie. 

Deze cursus kan een verder vervolg zijn op onze beginnerscursus of kan gevolgd worden door actieve imkers die hun natuurlijke imkerijmaatregelen willen verbeteren.

  Doelpubliek

  De deelnemers hebben een eerste kennismaking met de bijen in de praktijk achter de rug, kennen de principes van het natuurlijk imkeren en willen zelf actief natuurlijk imkeren. Of je hebt reeds de eerste module bij Landwijzer gevolgd en wenst  jouw praktijkervaring te perfectioneren.

  Als deelnemer gaan we er vanuit dat je de volgende uitgangspunten van het natuurlijk imkeren kent en onderschrijft:

  • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect en als een superorganisme, dat de nodige zorg van de imker verdient.
  • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang. Deze producten oogsten we slechts in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
  • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
  • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan binnen de grenzen van een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
  • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
  • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen niet te dicht bij elkaar.
  • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
  • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
  • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
  • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk, natuurlijke symbiose en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

   

  Het programma

  De cursusreeks bestaat uit 5 praktijkdagen en wordt gespreid over de zomermaanden juli,augustus & september. We zullen praktisch werken rond thema's specifiek voor deze periode: plaatsing van nieuwe volkeren in de kasten, de zwermen, Varroabestrijding met roofmijten en opvolging, nieuwe volkeren die zich ontwikkelen, inwintering...
  We hopen hier snel een concretere invulling aan te geven.

  Voorzie eigen lunch en kledij aangepast aan de weersomstandigheden. Breng bij voorkeur ook eigen imkerkledij mee.

  Inschrijven

  Gezien de corona-maatregelen is het voor ons nog niet duidelijk wanneer we opnieuw kunnen opstarten.
  Daarom werken we voorlopig met een interesselijst waarop je je kan aanmelden. Zo ben je als eerste op de hoogte van de concrete invulling van de praktijkmodules.

  Voor vragen en info kan je terecht bij siebe.keirse at landwijzer.be
   

  Mis je nog theoretische achtergrond of startervaring voor deze verdiepende vervolgcursus, dan kan je je aanmelden op de interesselijst voor de volgende beginnerscursus die start in januari 2021. We houden je dan op de hoogte. 

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!