Praktisch Leertraject

Statuut

Je kan dit leertraject...

  • volgen als student
  • combineren met een beperkte beroepsactiviteit zoals een (maximaal) halftijdse job, een zelfstandige activiteit, seizoens- of interim-arbeid in de landbouw (telt niet mee als stage), ….,
  • doorlopen met een (gedeeltelijk) vervangingsinkomen in een periode van tijdskrediet, loopbaanonderbreking, of werkloosheid.
  • ...

Voor elk van bovenstaande gevallen geldt: informeer je goed op voorhand bij ons, bij je werkgever, bij je vakbond en bij de bevoegde (overheids)diensten.

Het leertraject kan in geen geval dienst doen als een therapeutisch proces en is ook niet geschikt voor mensen die in een ziekteperiode verkeren

Tijdinvestering

Dit is een deeltijdse dagopleiding met modulaire opbouw van 1 tot 2,5 jaar met 1 vaste lesdag per week en uitgebreide praktijkstages. 

Het leertraject beslaat in totaal ongeveer 100 les- en excursiedagen gespreid over 2,5 jaar. Deze gaan door tijdens de schoolweken (schoolritme in Vlaanderen) van 9u15 tot 17u en dit op maandag of uitzonderlijk dinsdag in het 1e en 2e jaar; en op donderdag in het 3e jaar.
De stagedagen vinden plaats op zelf-gekozen stageplaatsen op de andere weekdagen (eventueel ook op zaterdag), het hele jaar door, met een gemiddelde van 2 stagedagen per week. Op stagedagen werk je standaard 8u per dag.
 

Locaties

De lesdagen gaan door in Leuven (Abdij van Park) of in Gent (De Landpoort). 
Bedrijfsbezoeken of lesdagen op landbouwbedrijven kunnen in heel Vlaanderen doorgaan.
De stages gaan door bij ervaren bioboeren in heel Vlaanderen waarmee we samen werken. Ook stages in Wallonië of Zuid-Nederland zijn voor een deel van de stagetijd mogelijk. 

Wil je meer info over de praktische kant van het leertraject?

Vraag dan hier de infobrochure aan.
De infobrochure biedt je een goed zicht op alle facetten van het leertraject.
De infobrochure aandachtig doornemen, is de eerste stap in onze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. 

praktischpraktisch

inhoudpraktisch

 

De kracht van Landwijzer vind ik hun insteek. Het eerste half jaar heb ik écht geleerd wat ‘biologisch’ betekent. Daar waar andere boeren vaak meer fysicus of chemicus zijn, gaan wij heel diep in op de biologie. Het gaat allemaal om het leven, over de complexiteit van het bodemleven, de wisselwerking tussen bodem en planten enzovoort. En hoe wij als boeren hiermee kunnen samenwerken. We worden daar heel bescheiden door!

een cursist