Verdiepende praktijkcursus natuurlijk imkeren 2020

Corona update: samen met jou volgen we de actualiteit op de voet. Indien de maatregelen die vanuit de overheid worden genomen invloed hebben op een activiteit waarvoor je bent ingeschreven, dan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Leerdoel

Deze cursus heeft tot doel om je voldoende praktische kennis en kunde  bij te brengen zodat je zelfstandig een natuurlijke imkerpraktijk kan leiden. Je begeleidt doorheen het seizoen ( met 2  cursisten) een toegewezen bijenvolk. Je leert het volk kennen en de methodes van het natuurlijk imkeren toepassen. Na het seizoen is er een optie om het volk aan te kopen.
In april 2020 start de cursus. Ze bestaat uit 6 lesdagen en gaat door in onze eigen bijenhal met lesvolken op bio-boerderij De Zonnekouter in Machelen-aan-de-Leie. 

Deze cursus is  een vervolg op de beginnerscursus die doorgegaan is in 2019. Vanaf 2021 worden de beginnerscursus en de vervolgcursus één geheel, met name een 2-jarige starterscursus natuurlijk imkeren.

  Doelpubliek

  De deelnemers hebben een eerste kennismaking met de bijen in de praktijk achter de rug, kennen de principes van het natuurlijk imkeren en willen zelf actief natuurlijk imkeren. Of je hebt reeds de eerste module bij Landwijzer gevolgd en wenst  jouw praktijkervaring te perfectioneren.

  Als deelnemer gaan we er vanuit dat je de volgende uitgangspunten van het natuurlijk imkeren kent en onderschrijft:

  • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect en als een superorganisme, dat de nodige zorg van de imker verdient.
  • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang. Deze producten oogsten we slechts in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
  • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
  • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan binnen de grenzen van een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
  • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
  • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen niet te dicht bij elkaar.
  • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
  • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
  • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
  • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk, natuurlijke symbiose en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

   

  Het programma

  De cursusreeks bestaat uit 6 praktijkdagen en wordt gespreid over het volledige bijenseizoen. Je begeleidt doorheen het seizoen, samen met een andere cursist, één toegewezen bijenvolk en leert het volk kennen en de methodes van het natuurlijk imkeren toepassen. Na het seizoen is er de optie om het volk aan te kopen. Op 1 april 2020 start de cursus op de bio-boerderij De Zonnekouter (Vossenholstraat 9, 9870 Machelen-aan-de-Leie).  Voorzie eigen lunch en kledij aangepast aan de weersomstandigheden. Breng bij voorkeur ook eigen imkerkledij mee.

  Wij houden de actualiteit rond de corona-maatregelen nauw in de gaten. De onderstaande data zijn provisoir en onderhevig aan de verdere beslissingen die genomen worden door de overheid.

  Lesdag 1 : de lentestart en hoe komt een volk de winter uit

  Op woensdag 6 mei van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 2 : Het zwermseizoen

  Op woensdag 20 mei van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 3 : Einde van de lentedracht

  Op woensdag 10 juni van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 4 : Begin van de zomerdracht

  Op woensdag 1 juli van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 5 : Varroa-opvolging

  Op woensdag 16 september van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 6 : Inwintering, reflectie, evaluatie

  Nog te plannen

  Inschrijven

  Op 6 mei 2020 start de reeks. De deelnemersbijdrage is €265.
  Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.
  Voor vragen en info kan je terecht bij siebe.keirse at landwijzer.be
   

  Mis je nog theoretische achtergrond of startervaring voor deze verdiepende vervolgcursus, dan kan je je aanmelden op de interesselijst voor de volgende beginnerscursus die start in januari 2021. We houden je dan op de hoogte. 

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!