Vorming voor actieve boeren

Jaarlijks organiseert Landwijzer kortere vormingen voor boeren & boerinnen die actief zijn in de bio(dynamische) landbouw.
Op deze pagina vind je ons actueel aanbod, alsook een ruimer aanbod waar we momenteel werving voor organiseren.
Hieronder kom je meer te weten over de verschillende cursussen. Bij interesse kan je je inschrijven voor deelname of voor de interesselijst.

Afbeelding
Korte beschrijving

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren een meerdaagse cursus gaf met lezingen over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. 
Met de acht voordrachten van 'de landbouwcursus' reikte hij de verontruste boeren van zijn tijd nieuwe inzichten aan. Hoe de boer zelf de beste onderzoeker van zijn bedrijf is, hoe de plantengroei beter begrepen kan worden door de hele kosmos erbij te betrekken, waarom de bemesting vooral om het verzorgen van het leven in de bodem gaat, en nog veel meer. 
De landbouwcursus is nog steeds toepasbaar, en ook – of liever : vooral - in de 21ste eeuw brandend actueel.

Afbeelding
Korte beschrijving

Op dinsdagnamiddag 30 november kom je in Antwerpen als gevestigde boer te weten welke impact het nieuwe vennootschapsrecht heeft op jouw bedrijf. In 2018 werd dit vennootschapsrecht van kracht. Voor bestaande vennootschappen is de vraag welke omvormingen en andere stappen noodzakelijk en zinvol zijn. Voor bedrijven die een vennootschap wensen op te richten is de vraag vooral welke uitbatingsvorm voor het eigen bedrijf de beste keuze is.

Afbeelding
Korte beschrijving

In 2018 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Van de 17 vennootschapsvormen blijven slechts 4 vormen over (waarvan één in 3 varianten), en waarbij onder andere de landbouwvennootschap verdwijnt. Voor bestaande vennootschappen is er op dit moment een overgangstermijn, die loopt tot 1/1/1924, maar in sommige gevallen moet de omvorming al eerder plaatsvinden. Voor bestaande vennootschappen is de vraag dan ook welke omvormingen en eventuele andere stappen noodzakelijk en zinvol zijn. Voor bedrijven die een vennootschap wensen op te richten is de vraag vooral welke uitbatingsvorm voor het eigen bedrijf de beste keuze is.

Afbeelding
Korte beschrijving

Jaarlijks komen jonge boeren uit Vlaanderen en (zuidelijk) Nederland samen op De Kollebloem voor de BD-Zomerschool. Tijdens de BD-Zomerschool verdiepen ze hun kennis over de landbouw, ze wisselen hun ervaring uit met elkaar en met oudere boeren. In die ontmoeting verbinden ze de theorie en de praktijk van de biodynamische landbouw.

Afbeelding
Korte beschrijving

Een goed doorzicht in de bedrijfseconomie en fiscaliteit van je eigen bedrijf is één van de sleutels tot succes, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Het is echter niet evident om dit op je ééntje (of met 2 of 3) te overzien of soms heb je nood aan feedback van collega’s of experten. Wij willen graag inspelen op deze nood bij afgestudeerde cursisten die hun eigen bedrijf runnen en bieden hiervoor een 5-delig vormingstraject aan.

Afbeelding
Korte beschrijving

Op 1 & 2 of 8 & 9 mei krijg je inzicht in het inzetten van trekpaarden in de landbouw. Corentin geeft je een realistisch beeld van de tijd-, grond- en financiële investering die het werken met trekpaarden met zich meebrengt. Praktisch ervaar je wat het is om een paard te besturen, hoe je een paard optuigt en welke nazorg er nodig is.

Afbeelding
Korte beschrijving

In samenwerking met de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging), en ervaren biodynamische boeren, organiseert Landwijzer jaarlijks diverse activiteiten rond biodynamische landbouw. De activiteiten die we jaarlijks organiseren, zijn de BD-zomerschool, de BD-landbouwcursus lezen en toepassen, de gezamenlijke reis naar de internationale BD-landbouwconferentie in Dornach, de BD-conferentie in Vlaanderen en de BD-Beroepsontwikkeling. 

Afbeelding
Korte beschrijving

Door de groeiende belangstelling voor natuurlijk imkeren organiseren we een lesgeverscursus, die specifiek gericht is op lesgeven over natuurlijke imkerij. De cursus duurt drie halve dagen.

Afbeelding
Korte beschrijving

Landwijzer biedt in samenwerking met praktijkcentra de fyto-opleiding P2 aan vanuit visie van de biologische landbouw.
De opleiding duurt 60 lesuren, voldoet hierdoor aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de P2-licentie. Deze cursus Fytolicentie richt zich naar gevestigde en startende bioboeren, die om professionele redenen hun P2-licentie willen behalen.