Bestuur

De Raad van Bestuur van Landwijzer vzw is samengesteld uit mensen van verschillende sectoren in de biologische landbouw, die vanuit een sterke voeling met de sector en een persoonlijk engagement de bestuurstaken opnemen.
De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en geeft voornamelijk mee vorm aan visie en beleid op de langere termijn.

De bestuursleden in de Raad van Bestuur zijn: 

  • Barbara Redant, bestuurder en voorzitter, directrice Steinerschool Teunisbloem Gent & ex-cursist leertraject Landwijzer.
  • Dave Buchan: bestuurder, docent bodemkunde en medebedrijfsleider CSA 't Wijveld 
  • Jan Van Hulle: bestuurder
  • Maarten Cools: bestuurder (op proef) en medebedrijfsleider CSA Goedinge