Edito januari 2019

Januari,
de maand met 2 gezichten;
één die terugblikt en één die vooruitkijkt.

Voor landwijzer is 2018 een jaar geweest vol indrukken, zoektochten en nieuwe stappen. Een jaar van veel naar binnen kijken, elkaar ontmoeten in het van mens tot mens anders zijn, en uit die rijkdom putten en daar onderzoekend op voort bouwen. Een pittig jaar, en toch ook een feestjaar. Het 21-jarig bestaan blijft verder blinken in de verschillende filmpjes die dit jaar gemaakt zijn (en je hier en hier nog eens opnieuw kan bekijken). En ook de landing van het 3e jaar in het leertraject, waarin het maken van een bedrijfsplan als opstap naar een eigen landbouwproject centraal staat, is tekenend voor 2018. Het jaar is en mag afgerond, en zal niet snel vergeten worden in de ontwikkeling van Landwijzer als organisatie.

En dan, staat daar 2019.
En we staan daar met een gegroeid team in vele opzichten. Nog steeds met veel beweging en verandering, maar wel klaar voor een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en wensen.
Nog 1,5 maand wordt er door onze 3e jaars hard gewerkt, geschreven, nagelezen, aangepast, gerekend, herrekend en dan uiteindelijk gepresenteerd.  Op 23 maart is het aan hen om te blinken. We zwaaien dan 26 nieuwe boeren uit op het afstudeerfeest op de Baarbeekhoeve.
Je kan die dag kennismaken met hun diversiteit aan plannen waarvan sommigen al volop in de opstartfase zitten. Speciaal aan hen wensen we in 2019 een zachte en vruchtbare landing in de sector.
En  verder wensen we ook weer komend jaar heel wat mensen mee op pad te nemen in de biologische én de bio-dynamische landbouw; al verkennend, verdiepend, ondernemend en ontwikkelend als mens en boer (in spé).
Jou als lezer wensen we een jaar waarin er ruimte is om je steeds weer opnieuw te verwonderen. Een jaar met veel kleine aha-momenten en een blij hart; over een nieuw inzicht, een ontmoeting, wat voor plant er uit een klein zaadje kan komen, hoe mooi een eenvoudige grasspriet kan zijn,  …  

Ineke Docx