Landwijzer-agenda

In de wintermaanden verdiepen we ons opnieuw in de BD-landbouwcursus van Rudolf Steiner. Je kan hiervoor op 4 woensdagen terecht in Leuven of op 8 avonden in Merksplas.
De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren een meerdaagse cursus gaf met lezingen over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Vanaf november bespreken we die voordrachten in regionale leesgroepen.

In de wintermaanden verdiepen we ons opnieuw in de BD-landbouwcursus van Rudolf Steiner. Je kan hiervoor op 4 woensdagen terecht in Leuven of op 8 avonden in Merksplas.
De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren een meerdaagse cursus gaf met lezingen over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Vanaf november bespreken we die voordrachten in regionale leesgroepen.

Op dinsdagnamiddag 30 november kom je in Antwerpen als gevestigde boer te weten welke impact het nieuwe vennootschapsrecht heeft op jouw bedrijf.
In 2018 werd dit vennootschapsrecht van kracht. Voor bestaande vennootschappen is de vraag welke omvormingen en andere stappen noodzakelijk en zinvol zijn. Voor bedrijven die een vennootschap wensen op te richten is de vraag vooral welke uitbatingsvorm voor het eigen bedrijf de beste keuze is.

Tewerkstelling in je bedrijf heeft zowel een zakelijke als sociale kant. Op 7 december focussen we enerzijds op de zakelijke kant: plichten, administratie, kosten (voormiddag) en anderzijds op de sociale kant: selectie, afspraken, feedback, verantwoordelijkheid, … (namiddag). Je kan deze vormingsdag in Gent in zijn geheel volgen alsook één van de aparte delen.  

Een goed doorzicht in de bedrijfseconomie en fiscaliteit van je eigen bedrijf is één van de sleutels tot succes, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Het is echter niet evident om dit op je ééntje (of met 2 of 3) te overzien of soms heb je nood aan feedback van collega’s of experten. Wij willen graag inspelen op deze nood bij afgestudeerde cursisten die hun eigen bedrijf runnen en bieden hiervoor een 5-delig vormingstraject aan.