Website ‘Netwerk Natuurlijk Imkeren’ online!

website

Op zat 10 nov was het weer verzamelen geblazen voor de halfjaarlijkse Vlaamse netwerkdag natuurlijk imkeren, telkens in de lente en de herfst. Vanuit heel Vlaanderen, van Lummen tot Westouter, zwermden meer dan 50 natuurlijke imkers samen in de organisch vormgegeven nestruimte, die de feestzaal van Steinerschool Lier voor deze gelegenheid bood. Het werd net als de voorjaars-netwerkdag in Poeke een succes en was tevens de aanleiding voor de lancering van de nieuwe website van het netwerk www.natuurlijkimkeren.org, een informatieve portaalwebsite voor alle vormen van natuurlijk imkeren in Vlaanderen.

Open uitwisseling

Opvallend en door velen geprezen is vooral de uitermate open sfeer waarin deze netwerkdagen verlopen. Helemaal anders dan de ontmoetingen tussen klassieke imkers waar vaak tegenstrijdige meningen oordelend en veroordelend tegenover elkaar staan, staan hier juist de wederzijdse bevruchting, de open uitwisseling en het leren van elkaar centraal. Niemand heeft de enige zaligmakende waarheid in pacht, tenzij de bijen zelf.

Leren van de bijen

De topper van de dag was ongetwijfeld de inbreng van een internationaal expert op het vlak van de natuurlijke imkerij via een Skype-conferentie. Vanuit Duitsland gaf Torben Schiffer van het ‘Beenature-project’ een buitengewoon boeiend inzicht in alle aspecten van een bijvriendelijke behuizing. Door grondig wetenschappelijk onderzoek van de eigenschappen van nestruimtes in holle bomen en de vergelijking met man-made bijenkasten werd glashelder toegelicht wat de voornaamste redenen zijn van de verzwakking van gedomesticeerde bijenvolken, waardoor bijvoorbeeld de varroa-mijt veel meer kansen krijgt. We kregen heel logische maar tegelijk cruciale informatie over de warmtehuishouding, de vochthuishouding, de ventilatie en de uiterst belangrijke aanwezigheid van een diverse micro-fauna in de kast, waaronder pseudo- of bastaardschorpioenen die zich graag tegoed doen aan varroa-mijten. Even eenvoudig als fundamenteel was de opmerking van Torben Schiffer dat je het natuurlijk gedrag van een dier niet kan bestuderen wanneer je het gaat observeren in een Zoo. Waarmee hij in één beweging brandhout maakte van de vele, dure en vaak zinloze onderzoeken naar bijenziektes en bijengedrag die gebeuren aan allerlei wetenschappelijke instellingen (ook in Vlaanderen) bij bijen die gehouden worden in man-made kasten.

Meer informatie over de inzichten en resultaten van het Beenature-Project, zijn te vinden via https://beenature-project.com/epages/6aa71639-792d-4a95-9e8c-00453bab9a49.sf/de_DE/beenature-project.com