Verslag BD-landbouwcursus: leesbaar en toepasbaar

Koen Dhoore gaf deze winter toelichting over de achtergronden en het bredere kader tijdens de BD landbouwcursus in de Kollebloem in St-Lievens-Esse,
Hij blikt Rudolf Steinerhierop terug in dit verslag.

 

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch.

De acht voordrachten van deze landbouwcursus werden door vlijtige toehoorders genoteerd en onder de titel “Vruchtbare Landbouw” in boekvorm uitgegeven, in het Nederlands ondertussen al de derde druk. Daarmee blijven de nieuwe inzichten die Steiner de boeren in zijn tijd aanreikte ook voor ons toegankelijk. De landbouwcursus is nog steeds toepasbaar en blijkt ook in de 21ste eeuw brandend actueel.

Op zoek naar de grote verbanden van de vruchtbare landbouw

De voorbije winter kwamen we opnieuw met een groep boeren (M/V) bijeen op de Kollebloem om samen de Landbouwcursus te doorgronden. Tussen november en maart bogen we ons in acht sessies over telkens een volgende voordracht in de reeks. Zelf geef ik dan altijd graag een beetje toelichting over de achtergronden die voor de toenmalige toehoorders in 1924 wat beter toegankelijk waren dan voor de huidige lezer. Maar het is ons natuurlijk vooral te doen om het uitwisselen van actuele ervaringen en gedachten…

KoeLeertraject cursiste Heleen was er de afgelopen winter ook bij: “Voor dat ik de landbouwcursus van Rudolf Steiner las bestond de wereld van biodynamische landbouw voor mij uit een warrig samenraapsel van de termen 'preparaten', 'kalk en kiezel', 'de planeten in de kosmos' en veel verontwaardiging over hoornloze koeien. Gefascineerd door het mysterie van dit alles besloot ik om mij gedurende de lessenreeks volledig open te stellen voor de grote verbanden van de vruchtbare landbouw die Steiner beschrijft.

Het valt niet te betwisten dat het lezen van de landbouwcursus verloopt met vallen en opstaan. En wanneer je over je hersenspinsels en kolkende emoties bent gevallen, is het bijzonder verhelderend om in groep te bespreken wat je wel en vooral niet hebt begrepen. De bijeenkomsten na het lezen van elk hoofdstuk deden menig lichtje branden en gaven mij opnieuw een stimulans om ook het daaropvolgend hoofdstuk aan te pakken.

Nabeschouwend gaf de landbouwcursus mij een inkijk in hoe de aarde en de kosmos met elkaar in verband staan, pikte ik best wel praktische suggesties op om als boerin de natuurlijke processen te ondersteunen en deed het mij bovenal beseffen dat het waardevol is om steeds te blijven waarnemen hoe alles wat leeft met elkaar in verbinding staat.”

Interesse in een volgende editie?

Wie in de eigen omgeving een groepje gedreven en gebeten lezers kan mobiliseren en suggesties heeft voor een goeie plek –liefst op een boerderij– mag dat zeker melden aan koen.dhoore@landwijzer.be