Praktijkopleiders buigen zich over het stimuleren van realiteitszin

Om de praktijkopleiding van onze cursisten op de stagebedrijven te ondersteunen, komen we jaarlijks in de wintermaanden samen met onze stageboeren & –boerinnen (onze praktijkopleiders) om ervaringen en tips uit te wisselen. Dat was in de voorbije weken opnieuw het geval op 2 bijeenkomsten, in Moerbeke (regio Lokeren) en in Muizen (regio Mechelen).

Dit jaar was de centrale vraag: Hoe stimuleer je als praktijkopleider de realiteitszin rond leven en werken in de bio-landbouw bij je stagiair?

praktijkopleiders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als opstap naar dit thema verkenden we eerst verschillende aspecten van het realisme dat nodig is als je wil starten en werken in de landbouw. We hadden het over:

1. Realiteitszin op ideologisch vlak: Welk type landbouw(bedrijf) is haalbaar op praktisch, ecologisch, sociaal en economisch vlak? Soms zien we dat bioboeren in spé vanuit boeken, theoretische modellen of buitenlandse voorbeelden dromen van een project dat niet levensvatbaar is, tenzij mits de input van heel wat vrijwillige arbeid of extern kapitaal.

2. Realiteitszin op ondernemersvlak: Wat vraagt ondernemerschap in de landbouw vandaag van een boer(in)? Vaktechnisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch, administratief, qua werkritme, engagement en veelzijdigheid, op het vlak van work-life balance, marketing, sociale competenties, …

3. Realiteitszin in het dagelijks werk: Het kunnen inschatten van werktijden, hoeveelheden, prijzen, prioriteiten, het overzicht behouden, efficiënt werken, medewerkers en vrijwilligers aansturen, …

4. Realiteitszin omtrent het eigen kunnen: Welke bio-boer(in) wil ik zijn? Wat kan ik aan? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Hoe laat ik me daarbij ondersteunen?

5. Realiteitszin omtrent de markt: Welke afzet- en distributiekanalen zijn mogelijk? Welke volumes, kwaliteitseisen en prijszetting horen daarbij? Hoe zet je je producten onderscheidend in de markt? Welke tijd, investeringen en inspanningen vergen diverse afzetstrategieën?

6. Realiteitszin omtrent het sociale: Wat vraagt en brengt samenwerking voor mij? Ben ik een teamplayer of ga ik liever solo? Welke impact heeft m’n beroep als boer(in) op m’n sociaal leven?

Vervolgens gingen de aanwezige stageboeren met elkaar in gesprek rond de vraag hoe zij rond deze aspecten hun stagiairs helpen om de realiteit op het bedrijf bewust te leren zien en als toekomstige boer(in) hun eigen realiteitszin daarin te ontwikkelen.
Zo ontstonden boeiende gesprekken met heel wat tips, aandachtspunten en goede voorbeelden.
Het verslag van de bijeenkomsten wordt binnenkort verstuurd naar alle aanwezige én afwezige stageboeren.

Geert Iserbyt & Ineke Docx