Missie

De missie van Landwijzer is: bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kwalitatieve, professionele biologische en biodynamische landbouw in Vlaanderen.

Dit doen we o.a. door opleiding en vorming te organiseren, met een eigen holistische visie op de samenhang tussen 5 duurzaamheidspijlers, als basis.

Door het faciliteren en stimuleren van kwalitatieve beroepsontwikkeling voor de boeren en boerinnen van de toekomst, dragen we bij aan toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling in de Vlaamse landbouw. Een overzicht van het resultaat zie je hier.

Door persoonlijke ontwikkeling te verbinden met beroepsontwikkeling verankeren we dit proces in een dynamiek van levenslang leren.

Zo wordt de landbouw niet enkel een duurzamer werkterrein als bron van gezonde voeding, maar tevens een oefenruimte voor maatschappelijke transitie en een cultuurplaats voor persoonlijke bewustzijnsontwikkeling.

Daarom is onze leuze:
Mens worden aan de landbouw, de landbouw vermenselijken.