‘De kikker laat zich niet koken' – Luc Vankrunkelsven

kikkerKlimaat in beweging

Alweer een boek van Luc Vankrunkelsven, en alweer een dat we warm mogen aanbevelen. Een verhalenboek, in de bekende (en gewaardeerde) stijl die we ondertussen gewend zijn. 

“De kikker die zich niet laat koken” is een metafoor voor de mens, die zich niet laat doen. Hij ziet dat de wereld verandert. Zij informeert zich over wat er in de maatschappij gebeurt en probeert, samen met vele anderen, kiezels in het water te verleggen.

Het nieuwste boek van Vankrunkelsven wil daaraan ook een – naar eigen zeggen - kleine bijdrage leveren: kiezels die we samen in de heet wordende stroom kunnen verleggen. Kiezels vooral om het kolkende en kokende water te bedaren, ja, wat af te koelen.

In de context van economische en politieke crises in Brazilië brengt Luc Vankrunkelsven verhalen van onmacht, maar ook van gezamenlijk verzet. Elk verhaal handelt niet zomaar over een “exotisch” land, maar over de verwevenheid tussen wat in Brazilië gebeurt en de keuzes die in Europa en wereldwijd worden gemaakt.

We zitten midden in een wereldwijde klimaatverandering, en tegelijkertijd verandert het geestelijk klimaat. Velen komen in beweging voor een andere manier van leven, produceren en consumeren.

In de context van economische en politieke crises in Brazilië brengt Luc Vankrunkelsven verhalen van onmacht, maar ook van gezamenlijk verzet. Elk verhaal handelt niet zomaar over een “exotisch” land, maar over de verwevenheid tussen wat in Brazilië gebeurt en de keuzes die in Europa en wereldwijd worden gemaakt.

Iedere tijd opnieuw zijn er kikkers die tijdig uit het water springen. Ze organiseren zich internationaal om klimaatverandering en vernietiging tegen te gaan. Wanhoop en hoop omhelzen elkaar. Een andere wereld behoort tot de mogelijkheden.

In het inleidende hoofdstuk citeert de auteur als het ware in een adem zowel de evangelist Johannes als Hannah Arendt:

Het Johannes-evangelie begint met: ‘In den beginne was het Woord …’ (Jo, 1,1). Voor Arendt kan dit ook omgekeerd worden: ‘In het woord schuilt het beginnen’. In ‘The Crisis of Education’ schrijft zij : ‘Onze hoop blijft altijd gevestigd op het nieuwe dat elke generatie voortbrengt’, maar die hoop moet in het onderwijs wel vleugels krijgen. Taal, literatuur en poëzie zijn al even onontbeerlijk voor het denken, want als we denken, doen we dat in taal.

Onderwijs is niet alleen een kwestie van het overbrengen van feitenkennis, maar ook en vooral het aanzetten en inspireren tot nieuwe interpretaties van het verleden en van de culturele tradities, van waaruit de vonk van het nieuwe begin kan opgloeien.

Bij Landwijzer kunnen wij dat alleen maar met veel enthousiasme be-amen.
Het boek wordt in februari aan het brede publiek voorgesteld (met een filmvoorstelling en debat),
op 26/2 in Antwerpen en op 28/2 in Gent

Warm aanbevolen, zowel het boek als de voorstelling!

Koen Dhoore

Titel:

De kikker laat zich niet koken
Auteur: Luc Vankrunkelsven
ISBN: 9789064164392