Opinies

Als vormings- en kenniscentrum voor de biologische landbouw vindt Landwijzer vzw het belangrijk om bij te dragen aan het maatschappelijk debat. Daarom publiceren we opinies rond actuele thema’s en ontwikkelingen op het (raak)vlak van landbouw, natuur, milieu en voeding, die in de lijn liggen van de missie en visie van Landwijzer.
De auteurs zijn mensen uit het brede netwerk van Landwijzer, die in eigen naam schrijven en verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van het opiniestuk, dat de visie van de auteur verwoordt, en geen weergave is van de visie van Landwijzer vzw als geheel.

We kennen dit zinnetje ondertussen. Bij elk milieu- of voedingsschandaal, dat in de openbaarheid komt, haast de overheid zich om snel de brandhaard te isoleren, wat producten uit de rekken te laten halen of nieuwe maatregelen aan te kondigen (die niet noodzakelijk worden uitgevoerd) , om vervolgens de burgers gerust te stellen: … “er is geen gevaar voor de volksgezondheid ….” Of “consumeer voorlopig geen groenten en eieren uit eigen tuin …”.

Een tijd geleden zei een wetenschapper nav de corona-crisis : “Voor mij heeft in deze crisis de wetenschap haar gezicht verloren”. Dat raakte me en bleef hangen. "Ik kwam tot de bedenking dat voor mij de wetenschap niet zozeer haar gezicht heeft verloren, maar dat ze veeleer meer dan ooit haar ware gelaat laat zien. We bedoelen natuurlijk eigenlijk hetzelfde: diezelfde wetenschap die vaak zo snoeihard uithaalt naar alles wat zij pseudo-wetenschap noemt, toont nu meer dan ooit op welke smalle basis haar eigen waarheid is gestoeld." In dit opiniestuk verdiept Geert Iserbyt zich verder in dit thema en maakt o.a. de link naar agro-ecologie.

"De conventionele, chemisch-industriële landbouw heeft decennia lang vastgehouden aan een visie die niet enkel niet klopt, maar zelfs regelrecht het agro-ecosysteem naar de afgrond heeft geleid en boeren en boerinnen tot pionnen heeft gemaakt van de uitbuiting van bodem, plant, dier én hun eigen menswaardigheid." Geert Iserbyt stelt in dit opiniestuk dat enkel (be-)rouw de gangbare landbouw kan redden.

"Mijn droom als toekomstige boerin is er een van verbondenheid tussen mens en natuur en tussen mensen onderling, van zorg voor al wat leeft, van toegankelijke grond, van vrij te gebruiken zaad, van eerlijke lonen. Het is ook een droom van gelijke kansen voor iedereen en van gelijkwaardigheid, onder andere tussen boerin en boer."

Bio-Planet, de bio-supermarkt van de Colruytgroep, verkoopt al enige tijd kruiden uit een eigen vertical farming installatie en lanceerde basilicum als eerste product uit dit nieuw project. Niet alleen geeft Bioplanet hiermee duidelijk blijk van een onrustwekkende onwetendheid over de waarden en uitgangspunten van de biologische voedselproductie, bovendien worden de Bioplanet-klanten ernstig misleid over de kwaliteit van deze producten. 

Bomen planten voor meer CO2 opname en het zuiveren van de lucht in Vlaanderen, het klinkt fantastisch. De realiteit toont echter dat het niet zo eenvoudig is. Wetgeving, infrastructuur, visies op natuur en burenruzies bemoeilijken vaak de effectieve aanplant. Bomen planten in Vlaanderen, een van de bosarmste regio’s in West-Europa, het lijkt een onmogelijke taak. Ex-Landwijzer cursist Ben Brumagne van 'forest To Plate buigt zich over dit thema.

Dit is het 3e en laatste deel van de opiniereeks over de korte keten. Deel 1 (vrije marktlogica in de korte keten) verscheen in sept 2018, deel 2 (ontwikkelingen in de korte keten) in maart 2019 en dit 3e deel in juni 2019.

Jan van Hulle en Arne Vastershaeghe, resp. Landwijzer-cursist en praktijkopleider, bioboeren bij De Zonnekouter in Machelen aan de Leie, weten waarom er, ondanks de massale insectensterfte, op bio- en organische boerderijen meer insecten te vinden zijn dan op andere boerderijen. 'We geloven écht in de kracht van het natuurlijke systeem.'

Het onlangs verschenen Landbouwrapport 2018 heeft heel wat reacties losgeweekt. Een opmerkelijke reactie was die van Leo Van Broeck. De Vlaamse Bouwmeester windt er geen doekjes om: het rondzeulen van voedsel met vliegtuigen en containerschepen moet ophouden. Hij heeft m.i. overschot van gelijk, maar zijn boodschap is voor velen een “ongemakkelijke waarheid”.

In de landbouw gaan we dagelijks om met bodem, plant, dier, mens en natuur en in de biologische en biodynamische landbouw willen we dat doen met respect voor gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg, de 4 basisprincipes voor de biolandbouw die IFOAM, de wereldwijde bio-beweging, heeft uitgezet. Een beetje bezinning over de eigen rechten van alle levende elementen daarin wordt steeds duidelijker een noodzaak ...

Zelden werd over de verkoop van één boerderij in hartje West-Vlaanderen zoveel gezegd en geschreven. In en rond de biosector was het midden 2018 ‘the talk of the town’. Het 25 ha grote biogroentenbedrijf Het Zilverleen in Alveringhem werd verkocht aan / gekocht door de Colruyt-groep. Wat nu?
Er circuleren uitgesproken meningen, voor én tegen. “Dit is een zoveelste voorbeeld van verticale integratie en zal leiden tot nieuwe slavernij in de landbouw”. Versus: “Goed dat de distributiesector op zoek gaat naar nieuwe samenwerkingsvormen

Terwijl de roep om faire prijzen en een betere marktorganisatie de landbouwsector regelmatig blijft beroeren, is de korte(re) keten tussen boer en consument in Vlaanderen verder in opmars; niet in het minst omdat boeren langs deze weg een betere prijs (kunnen) krijgen voor hun product. Want in de korte keten kunnen boer en boerin de prijszetters zijn.

Bioforum, onze sectororganisatie, wordt van het ene jaar op het andere door de Vlaamse overheid bedacht met een korting van zo'n 40 % op de gesubsidieerde werkingsmiddelen. Het ontslag van enkele medewerkers en de schrapping van een groot deel van de inhoudelijke werking, zijn het onvermijdelijk gevolg. De argumentatie hiervoor van de overheid is op z'n zachtst gezegd bedenkelijk.

Er zijn verrassend veel parallellen tussen de huidige maatschappelijke omstandigheden en een oorlogssituatie.
We zien veel onrust, angst, onzekerheid en isolement rondom ons. Maar die oorlogssfeer is niet nieuw. Eigenlijk leven we al decennia lang in een oorlog tegen het leven.
Dat is met name in de landbouw al lang voelbaar in de oneigenlijke omgang met bodem, plant en dier, die zo kenmerkend is voor het klassiek landbouwsysteem.

Ik neem me de vrijheid om een deur open te stampen, één die eigenlijk al wagenwijd open stond: de landbouw verkeert in een crisis die naar mijn gevoel zonder voorgaande is. Die crisis treft vandaag in de eerste plaats, en op dramatische wijze, de gangbare landbouw. Maar het zou van gezond verstand en vooral van menselijkheid getuigen om daar vanuit de biobeweging met zorg en aandacht naar te kijken.