Terugblik BD-Zomerschool

Aangekomen vanuit een rush in een uitnodiging tot verbinding. Vanuit het contact met onszelf verbinden met de ander en met het groter geheel.
De één toont zichzelf in de rijkdom van vruchten en bloemen van het land, een ander in de schoonheid van de kleuren van zijn wereld en nog een ander in de warmte van een verhaal. We worden verwelkomd in de yurt van de Kollebloem omringd door de schoonheid van het bedrijf en het land, gevoed door heerlijk voedzame maaltijden van Leen.

Anders kijken

Selder wordt gezien in zijn ongekende kwaliteiten; de stevigheid en diepgang van het wortelgestel, de doorstroming van de stelen en het aromatische, bijna medicinale van de bladeren. Verwonderd over ons gebruik van de stengel, verwonderd over de vergeten kracht van de bladeren en met erkenning voor de strijd op overleven in de afgelopen droogte,  luisteren we naar het lied van selder. Selder die nooit meer gewoon groene soepselder zal zijn.

Onze kijk op gezondheid verruimt zich tot een zeshoek: Lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, levenskwaliteit, mentaal welbevinden, sociaal welbevinden en zingeving vormen zich tot een positieve kijk op een gezond leven. Dr Luc Vandecasteele toont ons hoe ook planten en dieren zich verhouden tot deze aspecten. We ontwikkelen een bredere kijk op ziekte en gezondheid. Een kijk die we daags nadien als het ware geïllustreerd krijgen in het verhaal van Renaat Devreese en de geiten. Een tocht doorheen gezondheid en al zijn aspecten bij dieren.

Het verhaal van de koe en de preparaten

Bij het vallen van de avond neemt Koen ons mee in het verhaal van de koe met haar kwaliteiten. Hoe zij zich doorheen de seizoenen vreet en daarin heel wat informatie over het bedrijf meekrijgt. Informatie die ze omzet tijdens het stofwisselingsproces tot kwalitatieve mest en lekkere melk. Hoe de horens op de koe die wij nog zo weinig zien, de kwaliteit van dat hele proces beïnvloeden. De horens als verlenging van de sinussen en terugstraler van levenskrachten. Ze zijn het dagboek van de relaties en de nakomelingen van de koe. Een rol spelend in de mineralenvoorziening van het ongeboren kalf en de zo vaak geziene kreupelheid bij de dieren. De horens die doorheen het herkauwen informatie over het hele bedrijf omzetten. Niet voor niets gebruiken we deze horens om het koemest- en kiezelpreparaat ondergronds in te laten rijpen.

Vol van deze informatie vullen we daags nadien de horens met mest, het voorbereidend werk dat de koe voor ons deed in gedachten. Er hangt een rust, een naar binnen gekeerde sfeer, als zijn we zelf de koe in het herkauwproces, verbonden met de groep, onze kudde op dat moment.
Een sfeer zo anders als de sfeer daags ervoor toen we over het land wandelden. Met open blik, zoekend, voelend, afstemmend op het gepaste moment om de kiezel zijn werk te laten doen in het gewas. Sommigen enthousiast hun ervaringen delend, anderen gretig luisterend naar de verhalen. De mistsluier rond de preparaten trekt langzaamaan weg.

Dankbaar

Met een warm hart en gevoed door de verbinding keren we huiswaarts. Ik voel dat het ok is. Als ik het leertraject tot landbouwster binnen enkele maanden afrond, blijft dit traject me uitnodigen tot verdere groei als boerin, als mens in verbinding met de context en het geheel …