Sector-agenda

Het meest uitgebreide overzicht van activiteiten, vormingen, cursussen, studiedagen e.a. in de sector, vind je in de agenda van sectororganisatie Bioforum (Bioforum) en de agenda van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT).

Hier vind je enkele cursussen, studiedagen en inhoudelijke activiteiten die wij in de kijker willen zetten, omdat ze nauw aansluiten bij de Landwijzer-werking en -visie. 

Heb jij een inhoudelijke activiteit rond biologische of biodynamische landbouw aan te kondigen? Mail je aankondiging naar webmaster@landwijzer.be en we bekijken of we het kunnen opnemen op de website en in onze nieuwsbrief.

Op 23 september is het de eerste officiële EU Organic Day. Die dag viert de biosector feest in heel Europa.
BioForum organiseert op deze dag Bio Bruist, een inspirerende dag voor de biosector en al zijn sympathisanten.

Samenwerken aan bodemzorg.
Hoe kunnen we terug gaan zorgen voor onze bodems? Wat betekent dat, bodemzorg? En waarom reikt bodemzorg verder dan de perceelsgrenzen waarbinnen die bodem is gelegen? Rond deze vragen brengt het programma Grond+Zaken kennis, beleid en praktijk samen!

Van 10 november tot en met 10 december 2022 organiseert Voedsel Anders de tweede editie van Food.Film.Fest. Men wil iedereen op een hoopvolle manier inspireren over voedselsystemen.