Nieuwsbrief Maart 2019

Lees hier de webversie van onze nieuwsbrief.
Kreeg je onze nieuwsbrief niet in je inbox? Kijk dan even bij je spam-berichten!

Nieuwsbrief-items: 

Beste lezer,

Na uitzonderlijk vroeg en warm lenteweer zijn we teruggekeerd naar wat normalere weersomstandigheden. Maar wat zal het seizoen 2019 ons brengen? Gaan we opnieuw extremen tegemoet? Het blijft onzeker. De voorbije weken zijn de grondwatervoorraden na lange tijd weer wat aangevuld, maar zal dat voldoende zijn voor de komende zomer? Het toenemen van de onzekerheid rond de gevolgen van de klimaatverandering, maakt ook steeds meer jongeren en burgers terecht bang en opstandig.

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Bomen planten voor meer CO2 opname en het zuiveren van de lucht in Vlaanderen, het klinkt fantastisch. De realiteit toont echter dat het niet zo eenvoudig is. Wetgeving, infrastructuur, visies op natuur en burenruzies bemoeilijken vaak de effectieve aanplant. Bomen planten in Vlaanderen, een van de bosarmste regio’s in West-Europa, het lijkt een onmogelijke taak. Ex-Landwijzer cursist Ben Brumagne van 'forest To Plate buigt zich over dit thema.

Van 6 tot 9 februari 2019 ging in het Zwitserse Dornach de “Landwirtschaftliche Tagung”, de jaarlijkse internationale conferentie van de Biodynamische beweging, door. Landwijzer was er aanwezig met een delegatie van achttien mensen, nl. cursisten, oud-cursisten, docenten en bestuursleden.
Landbouw werkt rechtstreeks met de natuur samen. Het is in de ware zin van het woord een “primaire” productie, en om die reden het beginpunt van elke waarde-schepping. Dat maakt dat de landbouw het moeilijk heeft in onze huidige economie, die complex is, en vooral kapitaal-gedreven.

Ongeveer 2,5 jaar zorgde Lore met veel zorg en toewijding voor onze administratie, maar...
"Mijn Landwijzertijd zit erop. Een mooie tijd in een aangename en leerrijke werkomgeving met fijne sociale contacten. Ik heb hier de afgelopen jaren dan ook met plezier gewerkt, en het was me een genoegen om zo kwaliteitsvolle opleidingen in de biologische landbouw  mee te ondersteunen. Alles combineren werd een steeds grotere uitdaging, dus is het tijd om de fakkel door te geven.

Jan van Hulle en Arne Vastershaeghe, resp. Landwijzer-cursist en praktijkopleider, bioboeren bij De Zonnekouter in Machelen aan de Leie, weten waarom er, ondanks de massale insectensterfte, op bio- en organische boerderijen meer insecten te vinden zijn dan op andere boerderijen. 'We geloven écht in de kracht van het natuurlijke systeem.'

Deze maand ontvingen we foto's en filmpjes van Joseph, eerstejaars cursist in Antwerpen: " Op de NatLandHoeve (akkerbouw granen en vleesvee) in Zepperen en De Nieuwe Winning (groenten) te St-Lambrechts-Herk waar ik mijn stage sinds oktober loop, zijn we vanaf 15 februari druk bezig! Klinkt die datum bij jullie ook bekend? Inderdaad, de loonwerker heeft zopas alle stalmest kunnen uitrijden op de percelen waar de granen komen.

De overige nieuwsbriefberichten vind je onder: