Historiek

Oprichting Landwijzer en opleiding

In 1997 werd Landwijzer vzw opgericht vanuit de toenmalige werkgroep voor de biodynamische landbouw in Vlaanderen. De Vlaamse landbouw liep op dat ogenblik sterk achter op het vlak van biologische landbouw tegenover alle buurlanden. Het besef dat de ontwikkeling van de biolandbouw in Vlaanderen o.a. werd beperkt door de afwezigheid van een degelijke opleiding voor professionele bioboeren, was één van de directe aanleidingen voor dit initiatief.

Aanvankelijk werd in samenwerking met Warmonderhof, de 50 jaar eerder opgerichte opleiding uit Nederland, samengewerkt om een 2-jarige beroepsopleiding in samenwerking met ervaren bioboeren vorm te geven. Er waren op dat ogenblik geen ervaren bio-docenten in Vlaanderen. Door ook samen te werken met een Vlaamse landbouworganisatie (VAC), konden we in de opleiding ook een Vlaamse Starterscursus integreren waaraan een officieel installatie-attest voor de landbouw is verbonden.

Erkenning en autonomie

In de daaropvolgende jaren werd Landwijzer door de Vlaamse overheid erkend, eerst als gewestelijk vormingscentrum en in 2005 als volwaardig Algemeen vormingscentrum in de landbouw met specialisatie bio en de mogelijkheid om in eigen beheer starterscursussen te organiseren. In 2006 werd de samenwerking met Warmonderhof afgerond; sindsdien verzorgt Landwijzer z’n opleidingsactiviteiten volledig autonoom.

Nieuwe ontwikkelingen

Ondertussen organiseerden we naast de beroepsopleiding ook diverse kortere cursussen en zetten we ons naast de eigen activiteiten ook meer en meer in om nieuwe ontwikkelingen in de Vlaamse bio-sector te ondersteunen. We organiseerden enkele jaren een 1-jarige opleiding voor begeleiders op landbouwzorgbedrijven en gaven opleiding aan biowinkeliers. We waren ook actief betrokken bij het ontstaan van de Bio-Bedrijfs-Netwerken (2009), het tot stand komen van de Vlaamse CSA-beweging (2007- 2009), de oprichting van De Landgenoten (2014) en het ontstaan van het Netwerk Natuurlijk Imkeren (2017). Sinds 2020 werken we actief aan de invoering van biologische landbouw in het curriculum en de praktijk op de Vlaamse secundaire landbouwscholen.

Groei

De 2-jarige beroepsopleiding ontwikkelde zich doorheen de jaren steeds verder vanuit de feedback van cursisten, docenten en stageboeren en werd omgedoopt tot ‘Leertraject Bio- & BD-landbouw’, waarbij de individuele leerweg meer invulling kreeg door de invoering van portfoliowerk en intervisie. Nadat in de loop van 2012 en 2013 de instroom van cursisten verder toenam, werd het leertraject in 2014 ontdubbeld en vanaf dan op 2 locaties aangeboden: in Antwerpen en in Gent. Vanaf 2016, werd het leertraject omgevormd tot een modulair traject van 2,5 jaar.

In de loop der jaren groeide het Landwijzer-team van 1 naar 7 (voornamelijk deeltijdse) medewerkers. De werking werd verder geprofessionaliseerd en de communicatie naar cursisten en externen kreeg een vaste vorm met maandelijkse digitale nieuwsbrieven.

Ook in de uitstroom uit het leertraject werd het resultaat daarvan zichtbaar: het gemiddelde tijdsverloop tussen de afstudering en de instap in de sector van onze cursisten werd korter. Er zijn zo’n 150 afgestudeerden actief in de biologische sector in Vlaanderen; een overzicht daarvan vind je hier. Daarnaast zijn er ook een aantal actief in Wallonië, Frankrijk, Nederland en Spanje.

Een eigen plek, en volwassenheid...

Het kantoor en de leslocaties van Landwijzer zijn in de loop der jaren diverse keren verhuisd. In 2017 vestigden we ons na heel wat omzwervingen in Gent met kantoor en eigen lesruimtes. De 2e leslocatie bleef nog een tijd in Antwerpen. Vanaf 2015 groeide het perspectief om die te verhuizen naar de site van de Abdij van Park bij Leuven, waar ondertussen rond de Abdij een volledig gemengde CSA was uitgebouwd door verschillende afgestudeerde cursisten: de BoerEnCompagnie. De renovatie van het hoevegebouw duurde langer dan voorzien, maar uiteindelijk konden we vanaf september 2021 intrekken op de site van de Abdij van Park.

Volwassenheid

In 2018 vierden we ons 21 jaar bestaan. In hetzelfde jaar zijn we gestart met een intern ontwikkelingsproces naar een zelfsturende organisatie. Geïnspireerd door de inzichten rond toekomstgerichte organisatiestructuren zoals beschreven in ‘Reinvenbting Organizations’ en ‘Holocracy’ werd met team en bestuur gewerkt aan een grondige face-lift van de interne samenwerking als fundament voor de toekomst.

In al die jaren, waren er natuurlijk veel meer mijlpalen en belangrijke gebeurtenissen. Wie daar benieuwd naar is, kan hier onze uitgebreide historiek per jaar bekijken.