Edito juli 2019

Het zomerse weer doet deugd. Hier en daar wordt het wel al wat te droog, maar het heeft de mogelijkheid geboden om achterstallig onkruidbeheer goed te maken na een periode van wisselvallig weer.

Eind juni hebben we het opleidingsjaar mooi afgerond. In de komende zomermaanden organiseren we even geen lesdagen en cursussen maar leggen we ons toe op de voorbereiding van de nieuwe start in september. Vanuit voortschrijdend inzicht sturen we hier en daar weer wat bij. Ondertussen doorlopen nieuwe leertraject-cursisten hun voorstage, vertrekken de eerstejaars cursisten binnenkort op buitenlandse studiereis en bereiden de tweedejaars cursisten zich deze zomer al voor op de uitwerking van hun bedrijfsplan in het volgende half jaar (sept-febr). We draaien in juli en augustus ook op een lager pitje omdat onze teamleden afwisselend even verlof nemen.

Onlangs ging de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van vzw Landwijzer door. Bij die gelegenheid traden, nadat we hen daartoe hadden uitgenodigd, een 1O-tal nieuwe leden toe tot de Algemene Vergadering, elk met een eigen expertise. Het doet deugd om te merken dat zij allen op onze uitnodiging zijn ingegaan en om te voelen hoe het draagvlak voor ons werk groeit. Zo wordt onze AV nog meer een brede adviesraad die ons zal helpen om voeling te houden met wat rondom ons gebeurt en hoe we met onze werking actuele en toekomstige nieuwe noden kunnen beantwoorden.Logo voedsel anders

Tot slot wil ik nog vermelden dat Landwijzer –nadat er al geruime tijd sprake van was- nu ook officieel lid is geworden van het platform VOEDSEL ANDERS, dat zich inzet voor een meer agro-ecologische praktijk in de landbouw en een systeembenadering van landbouw, voeding, natuur en milieu. Dat is een doelstelling die volledig past bij de missie van Landwijzer.

We wensen je een aangename zomer met voldoening in het werk, deugddoende menselijke contacten en op tijd wat ontspanning, schoonheid & plezier.

Geert Iserbyt