Nieuwsbrief Februari 2018

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Aankondigingen
  • Nieuwe infoavonden Leertraject Bio- & BD-Landbouw: 19 febr in Antwerpen, 20 maart in Gent
  • 23 FEBR | BD Winterconferentie 'Leven doorgeven' - Widar, Wortel
  • MAART -MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie
  • Filmavonden in Gent
 • Welkom op de feestelijke opening van de Landpoort (23 maart)!
 • Lokaalverhuur Landpoort
 • Draag onze boodschap verder mee uit
 • Mooie uitwisseling tussen stageboer(inn)en
 • Foto van de maand
 • De Bovenste Plank: Van Mammoet tot Big Mac, een geschiedenis van onze voeding – Staf Henderickx
 • Extern
  • Aankonidigingen
  • Vacatures

Edito

Al vele jaren wordt dit editoriaal met aandacht verzorgd door onze collega Koen, maar deze keer moet hij noodgedwongen verstek laten gaan door ziekte. De traditie om deze nieuwsbrief te starten met een mooi gedicht of citaat wordt dus even onderbroken.

In deze maand die ons ten volle het 'putje van de winter' doet beleven en tegelijk al laat uitkijken naar het nieuwe seizoen, wil ik getuigen van de vaak zo deugddoende ervaringen tijdens de winterse intervisiemomenten in ons leertraject, dat cursisten 2,5 jaar met elkaar op weg zet om zich voor te bereiden op een nieuwe professionele toekomst in de biolandbouw.

Intervisie is in Vlaanderen nog niet zo sterk ingeburgerd. Het is een collegiale uitwisseling tussen mensen die in vergelijkbare omstandigheden in het (beroeps)leven staan en met elkaar hun werkvragen delen en verdiepen. De intervisiemethodiek die we in het 2e jaar van het leertraject inzetten is geïnspireerd op de visie van het U-proces (Theory-U).

Vanuit een breed gestoffeerde mind-map rond het thema "Ik als beginnende bioboer(in)", die elke cursist vooraf voor zich uitwerkt, vormen we ons op zo'n intervisiebijeenkomst met een kleine groep mede-cursisten een diepgaand beeld van de kansen en uitdagingen waar één van hen voor staat. Vervolgens gaan we in op een concrete werkvraag die hem/haar op dat moment bezig houdt. Het doel daarbij is de vraagsteller te helpen een manier te vinden die helemaal bij hem of haar past om die vraag op te lossen. Het is geen snelle zoektocht naar tips & tricks, maar een intense inleefoefening zodat de vraaginbrenger daarna met vergrote veerkracht en enthousiasme de hobbel kan nemen die voor hem of haar op de weg verschijnt.

Het mooie in zo'n reflectieproces is dat niet zelden voor de vraaginbrenger blijkt dat die uiterlijke 'hobbel' in de weg voor een belangrijk deel te maken heeft met een innerlijke angst, weerstand of onzekerheid, en dat evenzeer een krachtige oplossing daarvoor vaak in handbereik in zichzelf te vinden is. Dat lucht op!

En dat brengt ons dus regelmatig hartverwarmende momenten. Waarbij we voelbaar elkaar niet enkel langs buiten zien en gezien voelen, maar ook van binnen. Deze zorg en aandacht voor elkaar om niet enkel technisch en professioneel te groeien in dit leertraject, maar ook als persoon, is deel van de Landwijzer-visie op wat een leerproces eigenlijk is. Het is tekenend voor ons streven om boeren op te leiden, die niet enkel duurzaam verbonden zijn met bodem, plant, dier, mens en omgeving, maar ook intens verbonden zijn met hun eigen bron, inspiratie en ontwikkeling zodat ze ook binnen 20 of 30 jaar nog enthousiast, lerend en groeiend in dit beroep kunnen staan.

Dat we daar ondertussen al 21 jaar aan werken, gaan we dit jaar uitgebreid vieren. We starten op 23/03 met de officiële opening van onze vaste plek in Gent, De Landpoort. Welkom!

Geert Iserbyt

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

A1A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent

G1

 

 

 

 

 

 

G2

Aankondigingen

Nieuwe infoavonden Leertraject Bio- & BD-Landbouw: 
19 febr in Antwerpen, 20 maart in Gent

info-avondDenk je erover na om bioboer of -boerin te worden? Ons leertraject Biologische en Biodynamische landbouw is uniek en bevat (bijna) alles wat je nodig hebt om het vak te leren: lessen, stages, begeleiding en een netwerk, ...
Werken in en rond de biolandbouw is een mooi en zinvol beroep, maar het vraagt ook veel realiteitszin, doorzetting, werklust, zakelijk en praktisch inzicht, ...
Bovendien valt de stap naar de landbouw niet te onderschatten voor wie er niet in opgroeide.
Daarom hechten we er veel belang aan dat je als kandidaat-cursist vooraf goed geïnformeerd bent over inhoud en verloop van de opleiding. Lees verder

 

23 FEBR | BD Winterconferentie 'Leven doorgeven' - Widar, Wortel

Leven Doorgeven - Landbouw als inspiratie voor de samenleving
Winterconferentie van de BD-Vereniging en Landwijzer 

BD winterEen CSA-tuinder geeft een man op de tuin een riek in zijn handen. Ze vertelt hem hoe hij daarmee de wortelen uit de grond kan halen. "Dat is een echte riek," zegt hij, "Ik dacht dat je met iets kleins aan zou komen zetten. Mag ik dat zelf doen?" Zijn gezicht straalt, blij zo betrokken te kunnen zijn bij "zijn" tuin.

In de samenleving zien we meer voorbeelden van een grote liefde voor het boerenbedrijf, een hunkering naar te weten hoe het voedsel groeit, waardering voor boeren die burgers bij hun bedrijf betrekken. En toch zuchten veel boeren onder de hoge kosten voor de grond en de lage prijzen voor de producten. Lees verder

 

MAART -MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

inspiIn 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

Lees verder

 

Filmavonden in Gent

films

Er volgen in februari nog 2 filmavonden in De Landpoort, aansluitend bij de lesdagen van het Leertraject.

 Op Ma 19/02 – 19.00 u (wijziging!): 2 documentaires

- 'Unlocking the mystery of life' (wetenschappelijke docu over het ontstaan v/h leven / 67 min)
- 'The power of community' (over de landbouwrevolutie in Cuba / 53 min )

Op Ma 26/02 – 17.30 u potluck – 18.30 u film
- 'A new We' (10 eco-communities & eco-villages in de EU /120 min /engels - niet ondertiteld !)

Welkom op de feestelijke opening van de Landpoort (23 maart)! 

landpoortHET BESTUUR EN TEAM VAN LANDWIJZER NODIGEN JE UIT VOOR 
DE OFFICIËLE OPENING VAN DE LANDPOORT

Landwijzer bestaat 21 jaar! 
Na verschillende omzwervingen zijn we geland in Gent, 
vlakbij Gent-Dampoort, met ons kantoor en 2 eigen leslokalen
in een voormalig schoolgebouw.

Graag willen we De Landpoort samen met jou feestelijk openen op vrijdag 23 maart 2018 vanaf 17u, Kasteellaan 435, 9000 Gent.

17u00: Welkom en rondleiding
                Fotoreportage ’21 jaar Landwijzer’
17u30: Plechtige opening met o.a.:
                Dankwoord
                Presentatie feestjaar ‘21 jaar Landwijzer’
                Voorstelling lokaalverhuur
18u30: Receptie

We heten je van harte welkom.
En we vinden het fijn als je je komst bevestigt via  info@landwijzer.be of 09 391 45 57.

Lokaalverhuur Landpoort

Voor workshops, vergaderingen, lessen, seminaries, ... ben je welkom in de Landpoort, ons kantoorgebouw in Gent. We stellen 2 leslokalen op de eerste verdieping ter beschikking voor verhuur tijdens de kantooruren (in de toekomst zal dit ook 's avonds mogelijk zijn): De Orangerie (20 personen) en de Forcerie (15 personen). 

lokaal

Onze troeven: centraal gelegen, werk op maat, materiaal beschikbaar, een eenvoudig verhuursysteem, en een vaste prijs van 50 €/dagdeel (koffie, thee en water inbegrepen). 
Lees verder

Draag onze boodschap verder mee uit

promoOok dit jaar gaan we onze 6 mooie campagnebeelden verder in de kijker zetten en verspreiden. Zo willen we mensen blijven inspireren om zich daadwerkelijk te engageren voor een andere landbouw, en nieuwe mensen in contact brengen met ons Leertraject Bio- & BD-landbouw.
Heb of ken jij nog een geschikte plek waar onze affiche kan hangen of onze postkaarten kunnen liggen?
Willen jullie eens de affiche van een andere (oud-)cursist ophangen? Of kan je extra postkaartjes verspreiden? 
Vraag dan hier onze kaartjes en affiches aan, en we sturen ze naar je op.

Wil jij in je communicatie binnen je organisatie, of naar je kanten en leden, ruimte maken voor onze campagne? 
Wil je één van onze beelden met bijbehorend citaat en info opnemen in je nieuwsbrief, pakketbrief, ... . Vraag het digitale materiaal dan even aan bij Els via els.hillaert@landwijzer.be. Dankjewel!   

Mooie uitwisseling tussen stageboer(inn)en

POJaarlijks komen we in januari samen met de stageboer(inn)en. Zowel boer(inn)en die hun eerste stappen zetten, als stageboer(in)en die all jaren stagairs begeleiden, zijn er welkom. Voor een vlotte bereikbaarheid organiseren we de bijeenkomsten per regio.
Dit jaar kwamen we met 2 mooie groepen samen, eerst op de Baarbeekhoeve in Muizen en een weekje later op De Zonnekouter in Machelen (Deinze).
Na een kleine kennismakingsronde lichtten we kort de actuele zaken rond de opleiding toe: de cursistengroepen en hun stageplaatsen, de vernieuwingen aan het Leertraject en de leslocaties, ...

Nadien wisselden we uit rond 2 thema's, namelijk het geven van instructies en de leerwegmap.
Het geven van goede instructies is niet altijd evident: twee werelden komen samen, die van een ervaren boer en een (meestal) vrij onervaren stagiair. De stageboer(inn)en wisselden tips uit om dit in goede banen te leiden. En over hoe je ermee kan omgaan, als er dan toch nog fouten gemaakt worden.

We brachten ook de 'leerwegmap' onder de aandacht: de map, die elke cursist bijhoudt, met een 20-tal opdrachten die als doel hebben de praktijk met de theorielessen te verbinden.
Zo kreeg iedereen een goed zicht op de inhoud van de opdrachten en bovendien een handvol tips om het op het eigen stagebedrijf te gebruiken en de leerkansen te verhogen.
Het waren twee fijne en zinvolle bijeenkomsten, en we kijken al uit naar volgend jaar!

Foto van de maand 

foto

We ontvingen deze foto van Kaat Segers, tweedejaars cursist in Antwerpen: "Nee, ik ben het niet op de foto, maar het had wel gekund. Nooit geloofd dat het me zou lukken met zo'n balenklem. Heerlijk om als stagiaire het vertrouwen te krijgen en het vakmanschap te zien van de jonge Widarboeren - van zwaluwstaartverbindingen over uierzalf aanbrengen tot Duitse filosofie. Veel dank aan boeren en bewoners voor alle leerkansen en plezier!"

De Bovenste Plank: Van Mammoet tot Big Mac, een geschiedenis van onze voeding – Staf Henderickx

mammoetWat een schitterend boek heeft Staf Henderickx nu geschreven!
Niet dat je bijzonder vrolijk wordt van de boodschap die het boek brengt … Maar ik word bepaald wel vrolijk van de gedachte dat dit boek geschreven werd, dat het op die manier geschreven werd, en dat het bij EPO een uitgever vond, waardoor het ook in de letterlijk zin “toegankelijk” werd voor velen.

In driehonderd bladzijden beschrijft Staf Henderickx de geschiedenis van de menselijke voedselvoorziening. Hij beperkt zich daarbij niet tot de honderdvijftig eeuwen landbouwgeschiedenis die achter ons liggen, maar gaat al veel vroeger op zoek naar de rode draad in onze voedselvoorziening, bij de vroegste mensengroepen, zo’n drie miljoen jaar geleden. En die lijn trekt hij door tot vandaag. Ook niet gewoon, om in het beperkte en beperkende bestek van één enkele, leesbare (!) publicatie, die hele periode te omspannen. Lees verder

Extern

Aankondigingen

BD-imkergroep Vlaanderen organiseert jaarcursus BD-imkeren 2018

De werkgroep bio-dynamisch imkeren Vlaanderen organiseert opnieuw een jaarcursus BD-imkeren vanaf 24 febr tot 15 dec. De lesgevers zijn Albert Muller, Lutgart Teuwen en Roger Wynants. De cursus bestaat uit 6 volle theoriedagen en 4 halve praktijkdagen en gaat door in Wezemaal en Heverlee (Leuven). Alle info en contactgegevens voor inschrijving vind je hier.

Workshop 'De bijen als begeleiders van transformatie' met Karsten Massei op 17 & 18 maart 2018

De werkgroep bio-dynamisch imkeren Vlaanderen organiseert op 17 en 18 maart opnieuw een workshop met Karsten Massei met als thema 'De bijen als begeleiders van transformatie'. De workshop gaat door in Jeugdherberg De Blauwput in Leuven. Alle verdere info vind je hier.

Lezing en Workshop met Frank Burdich op 6 & 7 april 2018

Deze lezing en workshop rond het oefenen van bovenzinnelijke waarnemingen gaan door in de regio Leuven. Lezing en workshop zijn apart of samen te volgen. Meer info vind je hier.

Vooraankondiging workshop "Wezenlijke kenmerken van water" 4-6 mei 2018

Deze workshop met Paul Van Dijck richt zich op het waarnemen, beleven en vormgeven van de wezenlijke kenmerken van water als vitaal levenselement. Het weekend wordt georganiseerd door een jongerengroep en gaat door in Wortel (Merksplas) bij één van de locaties van Widar. Het programma is in opmaak en voorziet zowel voordrachten als workshops. Voor meer info kan je contact opnemen met Jasper Lauwereyns: lauwerysen.jasper@gmail.com – 0478 78 67 50

Vacatures

Ecologisch bedrijfje in Lier zoekt halftijdse hulpboer(in) van april tot nov 2018

Het ecologisch groenten- en kruidenbedrijfje ‘Nooit geweten dat je dit kon eten’ op 0,5 ha te Lier zoekt een hulpboer(in) voor 3 dagen/ week van april tot nov met doorgroeimogelijkheid. Verdere info en contactgegevens vind je hier.

Gemeente Wommelgem zoekt bioboer(in) voor 3,7 ha

De gemeente Wommelgem beschikt over 3,7 ha grond in agrarisch gebied, die ze graag ter beschikking wenst te stellen aan één of meerdere bioboer(en) voor de uitbouw van een CSA-boerderij. De criteria waaraan de boer(en) moet(en) voldoen om in aanmerking te komen, staan beschreven. De gemeente bepaalt op basis van de invulling van deze criteria welke boer de grond ter beschikking krijgt.
Het gaat om het veld dat eerder al werd toegewezen aan de ‘Stadsboerderij Antwerpen’ maar die toewijzing werd door wanbeheer weer ingetrokken.
Geïnteresseerde boeren kunnen meer informatie opvragen via de gemeentelijke milieudienst (milieudienst@wommelgem.be, tel 03-355 12 58). Boeren kunnen hun kandidatuur indienen tot 01/03/2018.

CSA Ons Logisch Voedsel, Booischot, zoekt deeltijdse bio-boer(in) voor seizoen 2018

Wij zijn op zoek naar iemand (of meerdere personen) om van april tot september twee dagen per week mee te werken bij ons om Maaike, die in maart bevalt, deels te vervangen. Het werk zal vooral bestaan uit oogsten en bestellingen klaar zetten, verzorgen van de tomatenplanten en algemeen onderhoudswerk. Verloning via seizoenarbeid, of afhankelijk van persoon en situatie via andere mogelijkheden. Contact: 0478 47 05 42 (Maaike) / 0471 05 62 08 (Ole),   onslogischvoedsel@gmail.comwww.onslogischvoedsel.be

CVBA Ourobouros, Dikkele, zoekt 4/5 bio-boer(in) met doorgroeimogelijkheid

De coöperatieve biodynamische boerderij Ourobouros in Dikkele (tevens onderdeel van het samenwerkingsverband ‘De Vroente’) zoekt vanaf april een nieuwe vaste medewerker die op termijn kan doorgroeien tot meewerkend vennoot. Alle info & contactgegevens vind je hier.

Biologisch fruitbedrijf Gallinero (Ulbeek) zoekt opvolger

Gallinero (www.gallinero.be) is een biologisch fruitbedrijf met 7 ha grond in Ulbeek. De eigenaars zijn op zoek naar een opvolger voor het bedrijf. Bij interesse kan die ook het aanpalende huis overnemen. Een opvolger kan starten na de oogst van 2019. Meer informatie over het bedrijf en de grond via Elise Henry ( info@gallinero.be of 0497 43 08 96).
De mogelijkheid bestaat voor professionele (bio)boeren om voor de gronden samen te werken met De Landgenoten. Meer informatie: www.delandgenoten.be,   contact@delandgenoten.be en 03 286 92 77.

 

Met de steun van...

Landwijzer is erkend als algemeen vormingscentrum voor de biologische landbouw én als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw, door het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.
Het leertraject en de cursussen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

steun