'Herstellende landbouw, Agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui' - Mark Shepard

herstellende landbouwWe voelen het al jaren, en ook in de afstudeerprojecten komt het steeds meer naar voren: veel van onze cursisten gaan op zoek naar manieren om binnen de landbouw een veerkrachtig en duurzaam ecosysteem op te bouwen. Een boek dat voor velen een bron van inspiratie vormt is ‘herstellende landbouw’ van Mark Shepard. In deze afstudeerperiode verdient het een plekje op de bovenste plank:

Dit boek gaat over landbouw. Over het verbouwen van voedsel op een manier die veerkrachtig en duurzaam is, ook als de hulpbronnen minder beschikbaar worden, ook als er vele extra monden gevoed moeten worden. Agrarische ecosystemen die in staat zijn om ons basisvoedsel aan koolhydraten, eiwitten en vetten te leveren, en tegelijkertijd de natuurlijke balans van de grond en omgeving herstellen.

Dat impliceert een nadruk op meerjarige gewassen en een bloeiende polycultuur, én resulteert in een gezonde bedrijfsstructuur met perspectief voor de lange termijn. Mark Shepard heeft vele jaren ervaring met deze wijze van boeren en heeft een bloeiend agrarisch bedrijf opgebouwd.

Dit boek biedt een handleiding om in verschillende situaties productief te kunnen zijn en laat zien hoe zowel de gewasopbrenst, deinkomstenstroom als ook de biodiversiteit profiteren van deze agro-ecologische insteek. Een herademende agrarische aanpak voor planeet, consument en boer.

Titel: Herstellende landbouw - Agro-ecology voor boeren, burgers en buitenlui
Auteur: Mark Shepard
Uitgeverij: Jan Van Arkel (2014)
ISBN: 9789062245338