'Oases, Grond-kracht voor een nieuwe lente' – Luc Vankrunkelsven

oasesIn zijn nieuwste - het zesde Wervel - boek maakt Luc Vankrunkelsven de lezer opnieuw deelgenoot van zijn reis door het Braziliaanse Cerrado-gebied, dat door ontbossing en grootschalige soja-monoculturen (voor de Westerse veeteelt) stilaan verandert in een woestijn. In kleurrijk geïllustreerde chronicas maakt hij door zijn ontmoetingen, analyses, observaties en beschouwingen talloze verbanden zichtbaar en concreet. En legt hij corridors aan tussen talrijke hoopgevende en inspirerende ‘oases’: landbouwbedrijven,    -scholen en bewegingen die staan voor een andere, agro-ecologische landbouw en voedselvoorziening. 

De chronicas in het boek vormen samen een mozaïek, die zichtbaar maakt hoe alles met elkaar verbonden is, ook in de destructieve keten van de mondiale agro-industrie. Hoe de Vlaamse (en Europese) exportmanie van vlees en zuivel leidt tot ontbossing en monoculturen ‘verstoken van alle leven’ en verregaande desastreuze sociale, economische en ecologische gevolgen in de Cerrado en Brazilië. Telkens worden nieuwe verbanden gelegd, tussen de diverse thema’s van ecologie en landbouw, tussen heden en verleden, en komen parallellen tussen Brazilië en Vlaanderen aan bod. 

Luc Vankrunkelsven bevraagt de gangbare productiesystemen en voedselvoorziening, de (al)macht van de agro-industrie en onze huidige levensstijl. Samen met vier Vlaamse en Braziliaanse gastschrijvers informeert, appelleert én inspireert hij je als lezer. 

Want uiteindelijk maakt het boek vooral ‘oases’ zichtbaar. De talrijke Braziliaanse hoopgevende familiale landbouwbedrijven en agro-ecologie-opleidingen, standvastige én nieuwe initiatieven die bewijzen dat het anders kan, ‘oases te midden van de vergiftigde agro-industriële context’. Oases van hoop en verzet, met een overdaad aan biodiversiteit, verbonden met de natuur en midden in de gemeenschap, met moedige en autonome boeren. En ook hier komen de vele parallellen in Vlaanderen aan bod: de interesse van stedelingen om ‘nieuwe boeren’ te worden, de jarenlange strijd van Wervel voor een eiwittransitie en de talrijke Vlaamse agro-ecologische boerderijen en initiatieven. 

‘Oases’ is een inspirerende pleidooi voor een duurzame transformatie, die al in duizenden oases bloeit, weg uit het destructieve productiesysteem, en voor verbinding en ondersteuning: “Laten de vele oases zich nu in netwerk verbinden en de druk op de overheden opvoeren, opdat de ‘landbouw van het leven’ meer zou ondersteund worden dan wel de ‘landbouw van de dood’”.

Samen met het boek verscheen ook de Wervel-documentaire ‘Het ritme van de rups’ die je hier kan bekijken. 

Titel: Oases, Grond-kracht voor een nieuwe lente
Auteur: Luc Vankrunkelsven
Uitgeverij: Wervel (2016)
ISBN: 9789081486842