'Voeding verknipt' - Luc Vankrunkelsven

voeding verknipt‘Voeding verknipt’ is een verzameling korte ‘flitsen’ geschreven op reis door Brazilië. Luc Vankrunkelsven heeft het over de onderlinge afhankelijkheid van Europa en Brazilië. Moeilijke thema’s over internationale voedselafhankelijkheid en de razendsnelle veranderingen in de landbouwwereld worden op een vlotte manier beschreven. Na de tweede wereldoorlog voltrok zich in een razendsnel tempo de industrialisering en internationalisering van de landbouw.

Varkens en kippen in West-Europa worden sindsdien zonder (zichtbare) grond gehouden. Hoewel, de gronden voor het voer worden overzee gevonden. In Brazilië wordt de Cerrado en de Amazone massaal ontbost voor de industriële productie van veevoer onder de vorm van soja of de productie van suikerriet voor bio-ethanol. In Europa ontstaan mestoverschotten en een overproductie van vlees. Familiale landbouw en milieu aan beide zijden van de oceaan staan steeds meer onder druk van de steeds groter wordende macht van de agro-industrie. Natuurlijke kringlopen werden doorbroken. ‘Voeding verknipt’.

Voeding verknipt heeft ook plaats voor de visie van twee landbouwspecialisten uit Brazilië, voor bijdragen van Leen Laenens, voorzitter van VELT, en Vera Dua, voorzitter van Bond Beter Leefmilieu. De Brazilianen duiden dezelfde problematiek meer politiek-ideologisch, maar wel nogal theoretisch. De Vlamingen bevestigen de waarde van Luc Vankrunkelsvens engagement, wijzen op de sporen van hoop die ze ontwaren en ondersteunen vanuit hun eigen visie zijn streven.

Het boek is geïllustreerd met een artistieke creatieve pagina als inleiding bij elke flits, werk van Braziliaanse kunststudenten.

Paul Verbeke

 

Titel: Voeding verknipt
Auteur: Luc Vankrunkelsven
Uitgeverij: EPO (2014)
ISBN: 9789081486835