Geert "Ik boer met mensen"

Als kind droomde ik ervan om te boeren samen met veel mensen. Ik was al de dertig voorbij, toen ik een folder van Landwijzer zag, en dacht: ‘Dat is iets wat ik al mijn hele leven wilde doen’. Nog tijdens de opleiding kwam er een vacature bij De Wroeter, een maatwerkbedrijf. Ondertussen zijn we 16 jaar verder, en ik werk hier nog steeds, halftijds nu. Ik ben verantwoordelijk voor een deel van de groenteteelt, en werk nu wat minder mee op het veld met ‘de mannen’, al blijft dat toch het plezantst. Mooie groenten kweken, met mooie mensen, dat geeft mij het meest voldoening. Samen werken we aan kwalitatieve producten. Mensen die anders geen of weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt, doen hier iets duurzaams en krijgen er vaak een gezondere levensstijl door. En het is fijn dat velen zich ook echt betrokken gaan voelen.

De Wroeter, het is een groot en complex bedrijf, waarvan de biologische groente- en fruitteelt, één van de afdelingen is. Met 9 ha vollegrondgroenten, 1 ha serres, een zelfoogsttuin, 15 ha hoog- en 5 ha laagstamfruit, pakketten, een hoevewinkel, en een grote afzet naar de goothandel. Ik ben verantwoordelijk voor de vollegrondgroenten en de bladgewassen in de serre, en binnen de groenteteelt werken we met gemiddeld 20 voltijdse doelgroepwerknemers en 5 begeleidende omkaderingsleden. Dat je nooit alleen bent, vind ik een meerwaarde. Heel anders dan alleen een klein landbouwbedrijf runnen. Niet dat het altijd makkelijk is om mensen aan het werk te zetten en te motiveren, je komt heel wat tegen. Maar het geeft veel voldoening en ik vind het ook echt plezant om samen met heel verschillende mensen telkens weer een schoon product te kunnen telen

 

Geert, cursist Landwijzer 1999-2001, technisch begeleider groenteteelt bij De Wroeter in Kortessem