Met dank aan...

  Vele mensen en organisaties hebben Landwijzer mee (mogelijk) gemaakt.
  Van bij het prille begin tot waar we nu staan…
   

  Daar zijn we hen erg dankbaar en erkentelijk voor:

  • de mensen en organisaties die Landwijzer actief steunden en/of steunen,
  • onze huidige en vroegere personeels- en bestuursleden,
  • onze huidige en vroegere schenkers en sponsors,
  • onze huidige en vroegere vrijwilligers,
  • onze huidige en vroegere cursisten en docenten,
  • onze huidige en vroegere praktijkopleiders.