Bestuur

De Raad van Bestuur van Landwijzer vzw is samengesteld uit mensen van verschillende sectoren in de biologische landbouw, die vanuit een sterke voeling met de sector en een persoonlijk engagement de bestuurstaken opnemen.
De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en geeft voornamelijk mee vorm aan visie en beleid op de langere termijn.

De bestuursleden in de Raad van Bestuur zijn: 

  • Barbara Redant, bestuurder, directrice Steinerschool Teunisbloem Gent & ex-cursist leertraject Landwijzer.
  • Michèle Lemmens: bestuurder, zaakvoerder/coach/consultant QiAdvice
  • Dave Buchan: bestuurder, docent bodemkunde en bedrijfsleider CSA 't Wijveld 
  • Jan Van Hulle: bestuurder en medebedrijfsleider van biodynamische boerderij De Zonnekouter
  • Maarten Cools: bestuurder (op proef) en medebedrijfsleider CSA Goedinge
  • Nelis D'Hollander: bestuurder (op proef) en werknemer TÜV NORD Integra