Partners & relaties

BioForum Vlaanderen

Landwijzer is lid van de Vlaamse koepelorganisatie BioForum. We zijn vertegenwoordigd in het bestuur als gespecialiseerd Vormingscentrum voor de biologische landbouw. BioForum Vlaanderen vzw is de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding. Zij vertegenwoordigen in Vlaanderen ongeveer duizend biologische ondernemers: landbouwers, verwerkers, verkooppunten en foodservices. BioForum Vlaanderen doet aan belangenverdediging en dienstverlening voor de biologische ondernemers, werkt aan de groei van de sector en communiceert naar het grote publiek over bio.
Bioforum organiseert ook de biobedrijfsnetwerken, waarin bioboeren per sector uitwisselen. Landwijzer startte de bedrijfsnetwerken actief mee op in 2009, zorgde voor (methodische) ondersteuning en coördinatie de eerste jaren, en blijft er tot op heden nauw bij betrokken.
www.bioforumvlaanderen.be (Voor producenten, verwerkers, verkooppunten en foodservices uit de biosector)
www.biomijnnatuur.be (Voor consumenten)
https://www.bioforum.be/biobedrijfsnetwerken 
https://www.bioforum.be/biobedrijvengids (biobedrijvengids)

Logo biomijnnatuurLogo bioforum

Vlaamse overheid, Ondernemen en Ontwikkelen

Landwijzer is erkend als Algemeen Vormingscentrum voor de biologische landbouw door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen. De administratie Duurzame Landbouwontwikkeling subsidieert de naschoolse landbouwvorming in Vlaanderen en erkent daartoe Algemene, Gewestelijke en Hobby landbouwvormingscentra. Enkel erkende Algemene Vormingscentra kunnen naschoolse starters- of installatiecursussen en vorming voor docenten in de landbouw organiseren.
www.lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/ondernemen-en-ontwikkelen
www.lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/vormingscentra/erkende-centra-naschoolse-vorming

Logo Vlaanderen

Voedsel Anders

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. We werken aan voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid. Landwijzer is een van de 27 partners van Voedsel Anders.

http://www.voedsel-anders.be/

Logo Voedsel Anders

Andere biologische opleidingcentra

Landwijzer heeft goede banden met het biologisch-dynamisch opleidingscentrum Warmonderhof in Nederland.. In eigen land houden we contact met CRABE, dat in Wallonië opleiding in de biologische landbouw organiseert. Verder houden we contact met buitenlandse zusterorganisaties en opleidingsinstellingen.
www.warmonderhof.nl
www.crabe.be

Logo Warmonderhof Logo Crabe

Biologisch-Dynamische Landbouwbeweging

Vanuit onze betrokkenheid bij de impuls van de biologisch-dynamische landbouw onderhoudt Landwijzer actieve contacten met de BD-vereniging en Stichting Demeter in Nederland. Via deze kanalen staan we ook in contact met de internationale BD-beweging. Landwijzer speelt ook een actieve rol in de werkgroep BD Vlaanderen, en gaat vaak samenwerkingen aan o.a. voor de organisatie van de BD-zomerschool, de beroepsontwikkeling, een leesgroep van de BD-Landbouwcursus en de BD-winterconferentie.
www.bdvereniging.nl 
www.stichtingdemeter.nl

Logo BD Vereninging

De Landgenoten

De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. Door middelen samen te brengen - via aandelen, schenkingen en legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond.
Landwijzer werkte mee aan het vooronderzoek, de ontwikkeling van een breed draagvlak, en de oprichting van het Biogrondfonds – nu ‘de Landgenoten’. We vinden dit een vernieuwend en waardevol initiatief, omdat het een concreet antwoord biedt op één van de grootste drempels voor nieuwe boeren: de toegang tot (betaalbare en duurzame) grond.
www.delandgenoten.be

Logo Landgenoten

CSA-Netwerk

'CSA' staat voor 'Community Shared Agriculture', landbouw die met de gemeenschap wordt gedeeld. De CSA-beweging is een internationale beweging. En in Vlaanderen geeft het CSA-netwerk vorm aan de CSA-beweging, met een eigen lokale identiteit en dynamiek.
Het CSA-netwerk verenigt de professionele boeren die in Vlaanderen werken vanuit de ideeën van CSA, zorgt voor informatie-uitwisseling tussen boeren, en maakt het CSA-concept bekender in Vlaanderen.
Landwijzer ondersteunde de vormgeving van de vzw CSA-netwerk actief, en hecht veel belang aan de verdere ontwikkeling van dit Community Shared Agriculture-model, omwille van de vernieuwende impuls op economisch vlak, en omdat het nieuwe boeren toegang tot de landbouw geeft.  
www.csa-netwerk.be 

Logo CSA

Vitale Rassen

We onderhouden contacten met VZW Vitale Rassen en dragen het een warm hart toe. Deze VZW voor en door biologische boeren en (moes)tuinders met een hart voor zaadvaste, vitale rassen en de eigen zaadvermeerdering hiervan. Zij gaan voor kwalitatieve biologische zaden en leggen de selectie terug in boerenhanden.
https://www.vitalerassen.be

Vitale rassen

Netwerk Natuurlijk Imkeren

Vanuit de groeiende belangstelling voor natuurlijk imkeren ontstond vanaf 2016 de nood aan de oprichting van een Vlaams netwerk. Met steun van Landwijzer werden de eerste netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 2017 en werd de aanzet gegeven voor een netwerk-kaart waarop natuurlijke imkers, die zich aanmelden, elkaar kunnen vinden. 
Netwerk natuurlijk imkeren en Landwijzer organiseren samen de jaarcursus natuurlijk imkeren. 
https://www.natuurlijkimkeren.org

Natuurlijk Imkeren