Projectoproep 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'

Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren de tweede projectoproep ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’, met als doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Dit jaar is het thema klimaat, Een projectvoorstel indienen kan tot 1 febr. 2019. Meer info vind je hier. .