Een inkijk in de stagepraktijk: Tineke op De Zaaier

Tineke Delaere zit in het eerste jaar van het Leertraject Bio- & BD-Landbouw in Gent. Ze loopt stage op De Zaaier in Ruddervoorde. Samen met boer Diederik leert ze er de visie van de boerderij kennen: 'vertrouwen in de kracht van de natuur'. Hoe zich dat vertaalt op een landbouwbedrijf beschrijft ze nauwkeurig in haar 'inkijk in de stagepraktijk'.


 

De Zaaier is gelegen in Ruddervoorde en begon met de aankoop van de boerderij in 1999. Diederik Steyaert heeft een uitgesproken visie op de landbouw: vertrouwen in de kracht van de natuur. De boer is een bevoorrechte toeschouwer van de wonderlijke cyclussen in het leven. Vanuit deze visie grijpen wij zo weinig mogelijk in op de groei en evolutie van de planten gedurende het seizoen.

De aardse eenvoud van het werk en de dingen draagt echter een grote spirituele kracht in zich waar wij, als boeren, telkens mee geconfronteerd worden en ons geluk uit putten. De vruchten uit onze liefdevolle arbeid zaaien wij. Mogen ze ontkiemen en duizend maal vrucht voortbrengen…

Wij hebben een diep respect voor alles wat er ons op deze aarde gegeven is. We hebben bij onze werkzaamheden steeds oog voor de natuur en proberen daarom een gesloten en energiearme kringloop op ons bedrijf te realiseren.

In het begin van het jaar wordt het land met een zo minimaal mogelijke bewerking plant- en zaaiklaar gemaakt. De bemesting gebeurt uitsluitend met voorverteerde organische materialen: alle percelen krijgen dezelfde bemesting ongeacht de teelt die er op komt.

We werken met zoveel mogelijk materialen en bereiken een zo divers mogelijke voeding: paardenmest, koeienmest, schapenmest, houtsnippers, bladafval, stro, varkensmest, kippenmest...

Door vruchtafwisseling worden alle aanwezige voedingselementen optimaal benut. Wij voeden de grond en stimuleren het bodemleven zodat zij op hun beurt de plant voeden.

Deze benadering zorgt ervoor dat de gewassen zeer evenwichtig en stressloos opgroeien, waardoor ze ook minder vatbaar zijn voor ziekten. Wij focussen niet op kwantiteit, maar op kwaliteit. Een gezonde bodem geeft sterke gewassen voor weerbare en bloeiende mensen. In alles wat we doen zijn respect en evenwicht onze grootste bezorgdheid en drijvende kracht.

De gewasverzorging beperkt zich tot het machinaal en manueel verwijderen van concurrerende planten. Verder laten wij de natuurlijke krachten vrij spel. Die houding van loslaten levert ons elk jaar momenten van verwondering op over de inventiviteit, de kracht en de weerbaarheid van de gewassen zelf.

De zaaier is ook een zorgboerderij. Het aan den lijve ervaren van de seizoenen, het bezig zijn met aardse dingen en het verkennen van de eigen grenzen werkt heel heilzaam en soms ook confronterend. Er worden geen doelen gesteld. Opnieuw wordt er gezorgd voor een gezonde voedingsbodem door de levenskrachten hun werk te laten doen.


Foto's en tekst: Tineke Delaere - mei 2023
Tineke zit in het
 eerste jaar van het leertraject biologische en biodynamische landbouw in Gent. Voor meer info over de opleiding, neem een kijkje op https://www.landwijzer.be/leertraject. Je vindt er ook info-avonden terug voor de start in het leertraject in september 2023.

Naar overzicht nieuwsbrief mei 2023