'Bodemvruchtbaarheid, een zaak van biologisch denken' - H P Rusch

bodemvruchtbaarheidEINDELIJK!

Dr Hans Peter Rusch (°1906 +1977) was een arts uit Oost-Pruisen die via een artikel dat hij schreef over medische bacteriologie in contact kwam met bioloog en landbouwpoliticus Dr Hans Müller. Vanuit de daarop volgende samenwerking met Dr Müller bestudeerde Rusch de microbiologie van de bodem en ontwikkelde de vandaag nog steeds bekende test om de hoeveelheid en de kwaliteit van het bodemleven in te schatten. Over dit werk en zijn ervaringen schreef hij een lijvig boek dat in 1968 in het Duits verscheen, onlangs voor de 8ste keer in de oorspronkelijke taal werd herdrukt, en reeds in 1972 in een eerste Franse vertaling verscheen.

Het boek gaat over de gezonde bodem en de daarmee verbonden biologische voedselkringloop, de kringloop van de levende substantie. Elke verstoring van het biologisch evenwicht, verstoort ook het ecosysteem, en leidt volgens Dr Rusch op termijn tot een ecologische ramp. Toen de eerste versie van het boek verscheen leek de analyse van Dr Rusch fel overdreven. Vandaag is ze brandend actueel.

Een belangrijk thema in het boek is het onderhouden van een vitaal bodemleven omdat dit een sleutelrol speelt in de biologische voedselkringloop. De invloed van landbouwkundige ingrepen op de kwaliteit van het bodemleven wordt uitvoerig beschreven. Daardoor is dit boek, naast een stevig onderbouwd wetenschappelijk werk, tegelijk ook een uitermate praktisch boek, dat duidelijk en voor iedereen verstaanbaar zegt waar het werkelijk op staat.

Dit onvolprezen en ongeëvenaard standaardwerk is nu – eindelijk – verschenen in Nederlandse vertaling. We kunnen de vertaler, Peter Vanhoof, nauwelijks dankbaar genoeg zijn voor het idee en het titanenwerk. Inderdaad, titanenwerk : dikke driehonderdvijftig bladzijden uit het inhoudelijk zeer rijke (maar ook zeer “Duitse”) Duits van Dr Rusch vertalen naar verstaanbaar Nederlands …

Lay-outer Erik Goris zorgde voor de praktische uitwerking van het “truukje” dat de leesbaarheid zeer verhoogt : een goed gekozen combinatie van vette druk, grote en kleine letters maakt dat je dit boek in verschillende “versies” kan lezen. En er is ook een leeshandleiding voor de eerder praktisch ingestelde mensen.

In het voorwoord verwijst de vertaler terecht naar de verdiensten van de pioniers van de biobeweging die Rusch in ons land bekend maakten, en hij draagt zijn vertaling aan hen op : Jan Heyman, Rik Dedapper en de onvermoeibare promotor en toepasser van de Ruschtest, Fernand Verheughe. Mooi dat er in deze langverwachte vertaling een memento is voor de Rusch-Müller-pioniers in het Nederlandse taalgebied.

Ook mooi is dat de ondertitel niet letterlijk werd vertaald, maar wel nog verwijst naar het essentiële in de originele Duitse versie : het begrip “denken”. Het boek bevat immers ontelbare pareltjes van filosofisch en biologisch denken en hier en daar ook een verborgen juweeltje van boerenwijsheid.

Je kan het boek hier bestellen.

Koen Dhoore

Titel: Bodemvruchtbaarheid, een zaak van biologisch denken
Auteur: dr. Hans Peter Rusch