'Werkboek gezond landbouwbedrijf' - Joke Bloksma

werkboekDat een biologisch bedrijf een agro-ecosysteem is, met eigen stofkringlopen en een functionele biodiversiteit, daar mogen we van uit gaan. Maar dat een landbouwbedrijf eigenlijk ook gezien mag worden als een organisme op zich, met de diverse organen die daarbij horen, dat biedt mogelijkheden tot een verruimde kijk op het ontwerpen en verzorgen van een landbouwentiteit. Aandacht voor ontwerp is bijvoorbeeld ook één van de basispijlers van de permacultuur-benadering. De diverse elementen van het bedrijf worden bij het ontwerp (of de omschakeling van het bedrijf) niet zomaar ergens neergepoot, maar zorgvuldig gekozen en tov elkaar in evenwicht gebracht. Zo ontstaat een organisme dat een geheel vormt, zichzelf kan verzorgen en ook schoonheid uitstraalt.

Vanuit die achtergrond heeft Joke Bloksma, voormalig onderzoekster aan het Louis Bolk-instituut, bedrijfsadviseur en lesgeefster aan de Warmonderhof-opleiding, in 2008 een handig werkboek geschreven.

Doorspekt met vele voorbeelden, wijst het werkboek je de weg in het waarnemen en verzorgen van de organen van het bedrijf: huid, opname, vertering, uitscheiding, ademhaling, communicatie, voortplanting, immuniteit, hart, ….. Het werkboek is in 2014 herwerkt en is ondertussen ook digitaal beschikbaar. Het is een goede hulp bij het verzorgen van de inrichting van het bedrijf. Het zet je aan om niet enkel zorg te plegen voor de diverse organen en functies van het bedrijf, maar ook aandacht te hebben voor orde en schoonheid; iets wat niet op alle Vlaamse bio-bedrijven lukt. Want een ordelijk bedrijf heeft  niet enkel letterlijk een opgeruimd karakter, maar ook figuurlijk. De energie kan daardoor vrij door alle organen stromen, ongehinderd door blokkades of lekken.

Het werkboek nodigt uit om met alle medewerkers van het bedrijf aan de slag te gaan en in eerste instantie de waarneming van de bedrijfsorganen te oefenen.

Je kan het werkboek hier in printversie bestellen of vrij downloaden.

Geert Iserbyt